Zawada („zawada“ = „překážka“) je hora o dvou vrcholech. Severní kulminace se nazývá Skalista Kopa a má výšku 778 m n.m., jižní se jmenuje Stroma a je vysoká 808 m n.m.

Poloha

Zawada leží poblíže vsí Kamienica, Bolesławów a Nowa Morawa. Její hřbet je vtisknut do vidlice, již vytváří řeka Morawka na východě a její levý přítok Kamienica na západě. Zawada představuje, společně s Rykowiskem, s nímž je z jižní strany spojena sedlem Przełęcz Staromorawska, východní okraj masivu Sněžníku, za nímž dále na východ pokračují Góry Bialskie. Zploštění na severu hory, nad vesnicí Bolesławów, nese název Góra Oliwna (640 m. n. m.).

Příroda

Hřbet a vrcholy hory jsou pokryty smrkovým lesem. Hřbetem, zhruba napůl vzdálenosti mezi vrcholy Stromy a Skalista Kopa, prochází hranice chráněného území Śnieżnicki Park Krajobrazowy, která do parku začleňuje jižní polovinu hory. Na severu hory jsou pod lesem rozsáhlá luka, kde se odkrývá výhled na masiv Sněžníku na západě, panorama vesnice Bolesławów na severu a na Góry Bialskie na východě.

Turistika

Přes Zawadu vede hned dvakrát žlutě značená turistická trasa, která plní funkci spojnice s vesnicí Bolesławów. Západní část stezky prochází dolinou řeky Kamienica a ve směru na jih míří po svazích východního hřebenu masivu Sněžníku do prolákliny Głęboka Jama a odsud na Dziczy Grzbiet. Východní část trasy prochází hřbetem Zawady a dále cestou Droga Staromorawska do sedla Przełęcz Płoszczyna (Kladské sedlo).

Z jihu prochází přes sedlo Przełęcz Staromorawska modře značená turistická trasa E3, která vede z vesnice Stary Gierałtów k horské chatě Schronisko Na Śnieżniku.

Zajímavosti

Szwedzkie Szańce
Jde o pozůstatky valů, které jsou připisovány působení švédských vojsk za třicetileté války – nacházejí se na severním svahu sousední hory Rykowisko, nad sedlem Przełęcz Staromorawska.

Góra Oliwna
Pod názvem Góra Oliwna (tedy hora Olivetská či Olivová) se skrývá uskupení kamenných plastik z 19. st. Sochy představují spící apoštoly. Góra Oliwna je spojena křížovou cestou s kostelem ve vesnici Bolesławów.

Lyžařské vleky

Stacja Narciarska Kamienica (Lyžařské středisko Kamienica)
Jde o rozsáhlý komplex vleků a sjezdovek poblíž kulminace Góra Oliwna, který zahrnuje oba protilehlé svahy hory, jež se vyvyšují nad vesnicemi Kamienica a Bolesławów. Vleků je zde pět, max. převýšení dosahuje 270 m. Celková délka pěti sjezdovek je 1500 m. Sjezdovky jsou upravovány rolbou, uměle zasněžovány a opatřeny nočním osvětlením. Je zde možnost pořízení skipasů. K dispozici jsou stravovací zařízení, pronájmy, parkoviště a stanice horské služby (GOPR).

Wyciąg Narciarski Nowa Morawa (Lyžařský vlek Nowa Morawa)
Tento vlek se nachází na východním svahu Zawady, poblíž vrcholu Stromy, pod nímž se rozkládá vesnice Nowa Morawa. Délka vleku činí 410 m, převýšení je 98 m. Dolní stanice vleku se nachází ve výšce 625 m. n. m., horní pak v 733 m. n. m. Sjezdovka vede souběžně s vlekem. K dispozici je noční osvětlení, rolbování, bezplatné parkování, instruktáže, možnost půjčení si lyží i snowboardů, rychlé občerstvení.

Autor: Michal Kos