Název hory Żmijowiec vychází ze staršího německého názvu Otter Köppel. Otter = zmije.

Poloha

1153 m n.m. vysoký Żmijowiec je součástí severozápadního hřebenu masivu Sněžníku, který se od vrcholu Sněžníku táhne ve směru sedla Przełęcz Puchaczówka a dále k horskému pásmu Krowiarki, jež tvoří mezoregion masivu Králického Sněžníku. Nedaleko se nachází Czarna Góra, která je známá především kvůli rozsáhlému lyžařskému středisku ve vsi Sienna, jež se nachází severovýchodně od Międzygórze. Část vleků a sjezdovek se nachází právě na svazích hory Żmijowiec.

Příroda

Dolní a částečně i horní úbočí hory jsou porostlá starým smrkovým lesem, místy lze nalézt i buky a jedle. Samotný vršek hory je však víceméně holý, porostlý divokými lučními travinami.

Průmyslová těžba

Ve svazích hory probíhaly v 50. letech 20. století intenzivní důlní práce namířené především k vyhledávání a těžbě uranové rudy v lokalitě nazývané Kopaliny. Práce podléhaly utajení. Celkově bylo v hoře vyraženo na 37 km štol v devíti nebo desíti úrovních o různých hloubkách, v rozmezí 300 metrů mezi krajními úrovněmi. Svahy hory byly prozkoumávány pomocí rozličných vrtů. Z povrchu jich bylo vytvořeno 42, o celkové délce 11 km. Následně bylo provedeno ještě 10 km vrtů podzemních. Nakonec se ukázalo, že by se těžba nevyplatila, a tak se od ní v roce 1953 upustilo. Jen v malé míře se do roku 1958 těžil fluorit.

Minerály a geologické zajímavosti

V důsledku mnohých dříve prováděných těžebních prací lze na dnes již zcela lesem zarostlém východním svahu nalézt pěkné vzorky fluoritu, bílého krystalického křemene či ametystů. V kamenných sesuvech je množství bílého mramoru.
Na jižní části hřbetu hory stojí za to vidět atraktivně vyhlížející Mariánské skály (Mariańskie Skały) – jde o skalní útvar o výšce 18 m s charakteristickou asi 50 m dlouhou skalní stěnou. Název tohoto skalního útvaru upomíná na princeznu Marianu Oranžskou.
Turistickou atrakcí jsou jistě i staré důlní tunely. Zpřístupněna je tzv. Fluoritová štola, která se nachází na svahu hory při silnici Kletno – Sienna. V objektu nalezneme expozici hornictví s velmi zajímavými vzorky minerálů přímo v jejich přírodních nalezištích. Vstup je zpoplatněn, prohlídky větších skupin s průvodcem.

Turistika

Červená turistická trasa (Główny Szlak Sudecki) z horské louky Hala pod Śnieżnikem do lázeňského městečka Lądek-Zdrój vede přes vrch Czarna Góra a ves Kąty Bystrzyckie.

Na jižním svahu hory je uzel čtyř turistických značek, a sice červené, zelené, modré a žluté. Na místě je přístřeší s lavičkami.

Autor: Michal Kos