Dělostřelecká otočná věž K-S 22

Označení: K-S 22
Krycí název: Horymír
Typ: Dělostřelecká otočná věž
Odolnost: IV
Druhy zbraní: Y
Dokončení betonáže: 7.12.1937
Kubatura betonu: 2680

Dělostřelecká otočná věž "Horymír" byla díky své výzbroji považována za nejdůležitější objekt celé pevnosti.

Dvojice 10 cm houfnic vzor 38 měla být umístěna uvnitř mohutného pancéřového bojového stanoviště, vážícího 420 tun. To se mohlo otáčet kolem své osy a v případě ohrožení zasunout do mohutného předpancíře zabetonovaného ve stropě srubu. Věž tak mohla působit v kterémkoliv směru a byla prakticky nezranitelná. Celý železobetonový objekt byl navíc zcela zapuštěn do úrovně okolního terénu. Tímto bylo dosaženo minimální zranitelnosti celé stavby.

Ve stropě byl osazen též jeden pancéřový zvon pro lehký kulomet.

Bojové patro bylo s podzemím spojeno výtahem a schodištem s 99 schody.

Srub měl pojmout 50 členů osádky, která měla pracovat na směny. Ve spolupráci s tvrzemi Hůrka a Adam by mohlo do údolí padat až 150 dělostřeleckých granátů za minutu. Věž měla i jeden zvláštní úkol, a to v případě potřeby odříznout komunikace od polského Medzylesie, kde by se patrně soustřeďovala nepřátelská armáda.

Objekt je v rámci tvrze Bouda přístupný veřejnosti.

Fotogalerie

ks22-01
ks22-02
ks22-03
ks22-04
ks22-05