Pěchotní srub K-S 16

Označení: K-S 16
Krycí název: U dráhy
Typ: Izolovaný pěchotní srub oboustranný
Odolnost: II
Druhy zbraní: L1 M N
Dokončení betonáže: 5.11.1936
Kubatura betonu: 1686

V roce 2003 nechala majitelka okolních pozemků zavést srub K-S 16 zavážkou.

Fotogalerie

ks16-01
ks16-02
ks16-03
ks16-04
ks16-05