Pěchotní srub K-S 2

Označení: K-S 2
Krycí název: Na kótě
Typ: Izolovaný pěchotní srub oboustranný
Odolnost: III
Druhy zbraní: L1 M N
Dokončení betonáže: 1.7.1937
Kubatura betonu: 1945

Srub K-S 2 se nachází v blízkosti kóty Maliník a je postaven ve III. třídě odolnosti.

Pálil z kasemat na levou i pravou stranu protitankovým kanónem a kulometným dvojčetem. Pomocnou výzbroj tvořily 4 lehké kulomety. Ve stropnici měl srub osazeny dva pancéřové zvony pro lehký kulomet. Vzhledem k výbornému rozhledu z objektu bylo rozhodnuto srub využívat též jako pomocnou pozorovatelnu a k výstroji přidat radiostanici.

V horním patře srubu se nacházely muniční sklady, stanoviště velitele, telefonisty a prostory pro objemné nádrže na vodu. Dolní patro obsahovalo filtrovnu, strojovnu, ubikace mužstva, záchod s umývárnou, sklad potravin a studnu. Při vrtání studny se narazilo na pramen až v hloubce 56 metrů.

5. prosince 1938 přitáhli němečtí dělostřelci na vzdálenost 1,5 km protiletadlové kanóny ráře 8,8 cm. Na tuto ostřelovací zkoušku se přijel podívat osobně i Adolf Hitler. Zkušební palba do 1,25 m tlusté týlové stěny způsobila jen zanedbatelné škody, které by vůbec neohrozily bojeschopnost objektu. Německým zkouškám byly podrobeny i oba pancéřové zvony a protitankové překážky v okolí objektu.

Během okupace byly ze srubu vytrženy ocelové střílny hlavních zbraní a v 50. letech n.p. Kovošrot roztrhal i oba pancéřové zvony. K devastaci objektu přispěla i ruská armáda, která trhavinami odpálila pravé ochranné křídlo a podlahu v přilehlé části.

Fotogalerie

ks2-01
ks2-02
ks2-03
ks2-04
ks2-05
ks2-06
ks2-07