Pěchotní srub K-S 3

Označení: K-S 3
Krycí název: U lesa
Typ: Izolovaný pěchotní srub oboustranný
Odolnost: II
Druhy zbraní: L1 M N
Dokončení betonáže: 24.5.1937
Kubatura betonu: 1495

Oboustranný srub K-S 3 byl vybudován ve II. třídě odolnosti.

Vlevo směrem do údolí pálila kombinace kanónu a kulometného dvojčete. Pravá kasemata byla vzhledem ke svahu zrušena a nahrazena pancéřovou kopulí vyzbrojenou kulometným dvojčetem. Pomocnou výzbroj tvořily tři lehké kulomety. Díky vynikajícímu výhledu se objekt stal pomocnou pozorovatelnou a byla plánována instalace radiostanice.

V horním patře se nacházela místnost pro munici, stanoviště velitele a místnost pro telefonistu, která byla s velitelskou místností spojena malým okénkem. V horním patře byly dále ubikace poddůstojníků a dělostřeleckého pozorovatele. V dolním patře byly umístěny filtrovna, strojovna, ubikace mužstva, WC s umývárnou, sklady a kopaná studna.

Německá armáda zde testovala ničení pancéřových zvonů a během války vytrhla a odvezla hlavní střílny a jeden zvon. Zbylé zvony zničil po válce Kovošrot. Střepina o hmotnosti 6 tun byla nedaleko srubu jestě počátkem 80. let.

Těsně po konci války bylo ze srubu demontováno zbylé zařízení a pomocí obrovského množství výbušniny byla odpálena čelní část srubu. Z celé stavby dnes stojí prakticky jen kus týlové stěny, za kterou se nachází obrovský kráter vyplněný kusy betonu a armatury.

Fotogalerie

ks3-01
ks3-02
ks3-03
ks3-04
ks3-05
ks3-06