Pěchotní srub K-S 6

Označení: K-S 6
Krycí název: U kapličky
Typ: Izolovaný pěchotní srub oboustranný
Odolnost: II
Druhy zbraní: L1 M N
Dokončení betonáže: 31.10.1936
Kubatura betonu: 1747

Pěchotní srub K-S 6 patří mezi nejsilněji vyzbrojené objekty úseku Červený Potok. Stojí na malém návrší na okraji obce Dolní Morava nedaleko autobusové zastávky. Byl postaven ve II. třídě odolnosti.

Na každou stranu směřovaly vždy dvě střílny protitankových kanónů a kulometných dvojčat. Pomocnou výzbroj tvořily lehké kulomety. Společně se srubem K-S 5 uzavíraly palbou komunikaci Dolní Morava - Červený Potok. Díky své poloze měl být srub využit též jako pomocná pozorovatelna dělostřelecké tvrze Hůrka a měl být proto vybaven i radiostanicí.

V horním patře se nacházely střelecké místnosti, sklady munice, stanoviště velitele, místnost telefonisty, ubikace důstojníků a nádrže. V dolním patře byly umístěny ubikace mužstva a poddůstojníků, filtrovna, strojovna, zemní telegraf, radiostanice, sklad potravin, sklad nářadí a studna. Předpokládalo se, že pramen bude několik metrů pod povrchem, nicméně ani 15 metrů hluboko pramen nebyl. Teprve v hloubce 30 metrů byla voda nalezena.

Díky své poloze se srub stal terčem mnoha zkoušek odolnosti. Poškozena byla čelní a týlová stěna a vstupní chodbička. Podle pamětníků byly německé kanóny postaveny ve vzdálenosti menší než 1 kilometr od srubu. Během okupace přišel srub o pancéřové zvony a střílny. V osmdesátých letech byly ve srubu provedeny stavební úpravy a objekt měl sloužit jako sklad chemických hnojiv. Naštěstí k tomu nikdy nedošlo.

Fotogalerie

ks6-01
ks6-02
ks6-03
ks6-04
ks6-05