Poloha

Kamenolom Romanowo se nachází ve východní části hřbetu Rychtarzowy Góry. Rychtarzowa Góra je 498 m. n. m. vysoká vyvýšenina, jež je součástí hřebenu hory Králický Sněžník, který směřuje do severozápadní části horského pásma Krowiarki. Nedaleko Rychtarzowy Góry, na severozápadní straně, se nachází vrchol Sędzisz. Necelé 2 km severozápadně od vrcholu leží vesnice Ołdrzychowice Kłodzkie, na jihozápadě potom ves Romanowo, podle níž dostal lom svůj název.

Popis lomu

Kamenolom Romanowo je průmyslovým provozem, v němž se těží mramor a dolomit odkrývkovou metodou z „čočkového ložiska“ (čočkou je v geologii označováno horninové těleso, zpravidla sedimentárního nebo metamorfovaného původu, jež je umístěno v mase jiné, okolní horniny; takové těleso je nejsilnější v centrální části a směrem od středu do všech stran se zeslabuje, připomíná tedy tvarem čočku).

Romanowské ložisko dolomitu neobsahuje příměsi těžkých kovů a je vůbec nejčistší a největší v celém Polsku. Zásoby ložiska Ołdrzychowice-Romanowo činí 33,5 mil. tun. Dobývaný dolomit je využíván v chemickém průmyslu, v metalurgii jako tavidlo, ve stavebnictví, jako součást ohnivzdorných materiálů. Z nejkvalitnějších částí ložiska kamenolomu Romanowo se získává surovina pro výrobu dolomitu potravinářského a farmaceutického. Z dolomitu nejvyšší jakosti jsou v Horním Slezsku vyráběny tablety, prodávané jako lék, a také prostředek pro úpravu vody Hydrocleanit.

Romanowo je největším mramorovým kamenolomem v celém Kladsku. V roce 1974 byla během důlních prací v mramorovém ložisku objevena dnes již neexistující krasová jeskyně Romanowska Studnia.

Kudy k lomu

Silnice č. 33: hraniční přechod Dolní Lipka/Boboszów – Międzylesie – směr Bystrzyca Kłodzka – silnice č. 392: Żelazno – Ołdrzychowice Kłodzkie.

Údolím potoka Piotrówka, které se rozprostírá jižně od vrcholu, prochází žlutě značená turistická trasa vedoucí z vesnice Żelazno k sedlu Przełęcz Puchaczówka.

Autor: Michal Kos