Jaskinia Kontaktowa

 

Poloha

Janowiec se nachází v severovýchodním svahu hory Janowiec, necelé 2 km jihozápadně od vsi Stara Morawa, jež náleží k obci Stronie Śląskie.

Vznik jeskyně

Jeskyně vznikla v místě kontaktu (odsud název) mramorového bloku a slídových břidlic. Povrchová voda vnikala do svahu hory a v místě doteku rozpustné a nerozpustné horniny vytvořila dutý prostor. V jeskyni jsou na dně sifonu přítomny zvětralé usazené horniny, alochtonní a jílovité štěrky. Krápníková výzdoba chybí. Na stěnách jsou patrné četné stopy pro proudící vodě.

Popis jeskyně

Uměle vytvořený vstupní otvor se nachází v dnes již nevyužívaném mramorovém lomu, který pochází zřejmě z 19. st. Po lomu dnes zůstala velká jeskyně se sutí zarostlou vegetací a fragment zemljanky s kamennými stěnami. Starý lom se nachází ve skalní stěně, v dosti hluboké a temné rokli, jež je zaříznutá v zalesněném svahu, jímž periodicky protéká potok.

Vchod do jeskyně není snadné nalézt. Nachází se totiž mezi spodními skalisky rokle, mezi sutí a dalšími pozůstatky dřívější těžby. Vstupní otvor (730 m. n. m., 180 m nade dnem údolí, expozice k jihovýchodu) má tvar šikmé průrvy o výšce 0,6 m a šířce 2,8 m. Otvor vede dále do chodby klesající pod úhlem 40° v severovýchodním směru. Délka chodby činí přibližně 9 m. Ve své polovině se chodba zužuje do šířky 1,1 m, výška je zde snížena na 0,3 m. Chodba dále ústí do prostoru Sala Marmitowa (pol. „marmit“ = ledovcový hrnec), jež dosahuje výšky 1,7 m, délky 5 m a šířky 4,4 m. Strop této síně je zbudován z břidlice, dno potom z mramorů narušených dopadem zvětrávajících břidlic ve stropě nebo nanášených z chodby. V centrální části sálu se nachází několik ledovcových hrnců, což jsou kruhová zahloubení ve skále, která vznikla silným vířením vody s úlomky hornin v prostoru pod ledovcem. Celková délka jeskyně činí 119 m, její převýšení -23 m.

Příroda

Již brzy za vstupním otvorem chybí zelené rostlinstvo. Světlo proniká asi do pěti metrů hloubky jeskyně. Ohledně živočichů byl zaznamenán výskyt drobného korýše z řádu různonožců, Nipsogellus zondti. V sifonu koncové části jeskyně žije ploštěnka (Planavia alpina). Dále zde nalezneme několik exemplářů netopýrů a velké množství pavoukovců.
Forma ochrany lokality: użytek ekologiczny

Kudy k jeskyni

Pod východním svahem hory Janowiec prochází žlutě značená turistická trasa, která vede ve směru od horské chaty Schronisko Na Śnieżniku přes sedlo Przełęcz Śnieżnicka, Medvědí jeskyni (Jaskinia Niedźwiedzia), vesnici Kletno (nad ní se nachází Janowiec) a město Stronie Śląskie, kde se tato trasa stáčí na východ a na jihovýchod.

Žlutě značenou pěší turistickou trasu zčásti kopíruje černě značená cyklotrasa, jež vede od sedla Przełęcz Śnieżnicka kolem Medvědí jeskyně (Jaskinia Niedźwiedzia) do vesnice Kletno, kde se pod jihovýchodním svahem hory Janowiec od žluté turistické značky odklání na severovýchod, ke vsi Stara Morawa.

Ze severozápadu míjí Janowiec silnice č. 392, směřující na severovýchod k městečku Stronie Śląskie.

Fotogalerie

kontaktowa-01
Autor: Michal Kos