Jaskinia Miniaturka

Poloha

Jeskyně Miniaturka se nachází nedaleko vesnice Kletno, jež patří k obci Stronie Śląskie. Najdete ji v severozápadním úbočí horní části údolí potoka Kleśnica, v areálu malého, dnes již nečinného mramorového kamenolomu, v sousedství východu prohlídkové trasy Medvědí jeskyně (Jaskinia Niedźwiedzia). Dva vstupní otvory, otevřené k severozápadu, se nacházejí ve výšce cca 810 m n. m., což představuje asi 20 m nade dnem údolí potoka Kleśnica.

Objevení jeskyně

Jeskyně byla objevena během prací v mramorovém kamenolomu na přelomu let 1970-1971.

Vznik jeskyně

Jeskyně vznikla v mramorové vložce náležející k prekambrickým metamorfovaným horninám masivu Králického Sněžníku. Je pravděpodobné, že jde o část Medvědí jeskyně (Jaskinia Niedźwiedzia), jež se od ní oddělila již krátce po jejím utvoření.

Popis jeskyně

Délka chodeb s celkově nevelkým převýšením činí okolo 20 m. Spodní otvor se dnem pokrytým sutí, který je vysoký asi 60 cm, vede do chodby dlouhé cca 3 m. Tato chodba pokračuje do síňky o rozměrech 1,2 m na šířku a 5-6 m na výšku. Dno této prostory je pokryto nejprve mramorovou sutí a poté kalcitovými polevami. Také pevné stěny jsou pokryty kalcitovou glazurou. Z této síňky lze spatřit horní otvor. Za zúžením následuje další síňka, široká 2 a vysoká asi 3,5 m. Dno je pokryto kalcitovou glazurou, rovněž tak stěny, přítomny jsou i stalaktity. Z této prostory vede nalevo zúžená spojnice do další komory, která je široká 1,6 a vysoká 1,2 m. Z této komory se lze obtížně překonatelným zúžením dostat do síně široké a vysoké 3 m a dlouhé 10 m, kde se nalézají rozmanité krápníkové útvary. Dno tohoto prostoru je pokryto skalními bloky a autochtonními bahnitými usazeninami. Koncová část vede na povrch terénu ve stěně kamenolomu. Tento otvor byl vytvořen uměle, momentálně je však zajištěn sutí. Na protější straně je taktéž zúžení zasypané štěrkem. Síň disponuje bohatou krápníkovou výzdobou, jsou zde stalaktity, stalagmity, stalagnáty, kalcitové glazury na stěnách. Zbarvení krápníků je obdobné jako je tomu ve středním patře Medvědí jeskyně (Jaskinia Niedźwiedzia). Do jeskyně vniká průsakem povrchová voda, protékající voda chybí.

Flóra a fauna

Klima jeskyně Miniaturka je obdobné jako klima v Medvědí jeskyni (Jaskinia Niedźwiedzia). Světlo proniká k první komoře. V okolí vstupního otvoru roste vegetace. V jeskyni se vyskytuje množství můr, pavoukovců a netopýři. Pod vstupními otvory prováděla své paleontologické výzkumy T. Wiszniowska se svou skupinou, zkoumali zde různé pozůstatky čtvrtohorních savců a plžů.

Kudy k jeskyni

Do blízkosti jeskyně se dá dostat po žlutě značené turistické trase z vesnice Kletno (gmina Stronie Śląskie). Po žluté značce je třeba dojít až ke vstupnímu pavilonu Medvědí jeskyně (Jaskinia Niedźwiedzia). Odsud stoupáme asi 100 m vzhůru údolím, ne však již po žluté značce. Mineme východovou štolu a brzy narazíme na dva nad sebou umístěné otvory. To jsou vstupní otvory jeskyně Miniaturka.

Autor: Michal Kos