Jaskinia Wodna w Kletnie

Poloha

Jeskyně Wodna se nachází nedaleko vesnice Kletno, která spadá pod obec Stronie Śląskie. Je zahloubena do nevelkého mramorového hřebenu, který obklopuje jižní stěnu kamenolomu Kletno I. Vstupní otvor se nacházel bezprostředně při cestě pod levým, tedy západním úbočím údolí potoka Kleśnica, a to pod skalní stěnou, hned u vstupní brány rezervace Jaskinia Niedźwiedzia, ve výšce cca 746 m n. m. V současnosti je otvor již přes 20 let zasypaný, takže je jeskyně nedostupná.

Objevení jeskyně

Jeskyně byla objevena v roce 1962 v rámci provádění výkopu geologického průzkumu J. Trumpuse.

Popis jeskyně

Jeskyně je dlouhá 6 m a dosahuje převýšení -3 m. Prostor má tvar oválné chodby padající dolů pod úhlem 30°. Šířka chodby činí okolo 1 m.

V jeskyni byly potvrzeny výrazné stopy proudící vody – chodba ústí do malé síňky, kterou protéká potok. Jeskyně představuje vývěrový kanál pro vody západního úbočí údolí. S největší pravděpodobností jde zde o vodu, která následně vystupuje na povrch ve vývěru u kamenolomu Kletno I.

Autor: Michal Kos