Skowronia Góra představuje dokonalé vyhlídkové místo pro oblast severní až severozápadní části masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika). Jedná se již o horské pásmo Krowiarki, které představuje mezoregion masivu Králického Sněžníku.

To, že je Skowronia Góra tak dobrým vyhlídkovým místem, není dáno jenom její polohou – je více hor, které by mohly nabídnout zajímavé výhledy, ale ne každá je na svém vrcholu bezlesá. Skowronia Góra bezlesý vrcholek má, vlastně je bezlesá téměř celá.

Co zde uvidíte?

Na Skřivánčí hoře (tak by se dal přeložit polský název Skowronia Góra) se otevírá výhled na Kladskou kotlinu (Kotlina Kłodzka), přesněji do brázdy Rów Górnej Nysy, a na horská pásma, která ji obklopují. Jsou to Góry Bystrzyckie (Bystřické hory), Góry Stołowe (Stolové hory), Góry Sowie (Soví hory), Góry Bardzkie (Bardské hory), Góry Złote (Rychlebské hory), Masyw Śnieżnika (masiv Králického Sněžníku), Góry Bialskie (Bělské vrchy) a zpoza Bělských vrchů vystupuje i pohoří Wysoki Jesionik (Hrubý Jeseník).

Nejvyššími dominantami jsou při pohledu na jih hora Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki), Černá hora (Czarna Góra), na jihozápadě je to pak hora Suchoń, jež je nejvyšší horou Krowiarek.

Turistika

Přes vrchol vede ve směru jihovýchod-severozápad žlutě značená turistická trasa. V jihovýchodním směru míří k zaniklé vsi Biała Woda, na severozápad potom přes horu Żabnica ke vsi Piotrowice.