Tvarožné díry

Nadmořská výška 835 m n.m.

Jeskyně Tvarožné díry se nacházejí v horní části údolí řeky Moravy, v nadmořské výšce 840 m, v místech, kde řeka příčně protíná pruh krystalických vápenců. Na povrchu je jeskyně otevřena několika vchody, které fungují jako vývěry podzemního toku a příležitostně jako povodňové ponory Moravy. Celková délka jeskyně je 184m z toho 60m je protékáno aktivním podzemním tokem.

Tvarožné díry jsou nejdéle známou jeskyní krasové oblasti Králického Sněžníku. První zmínky o nich pocházejí již z konce 17. století. Podle pověsti si zde zlatokopové ukládali nářadí.

Na stěnách jeskyně se tvoří sintry (vrstvy sraženého vápence) a pod hladinou lze vidět i malé krápníky. Zajímavý je výskyt zvodnělého sintru - nickamínku (lidově "tvaroh"), který dal jeskyni jméno.

Podzemní prostory slouží jako významné zimoviště netopýrů, z nichž většina patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů. Vyskytuje se zde netopýr velký, netopýr Brandtův, netopýr vodní, netopýr severní, netopýr ušatý a netopýr černý.

Asi 80m severovýchodně od Tvarožných děr byla objevena jeskyně Propástka s 3,5m hlubokou propastí. Na protějším pravém břehu řeky Moravy, v těsné blízkosti jeskyně Tvarožné díry, se nachází pramen Blom-blom. Je pravděpodobné, že pramen má spojitost s podobnými výstupními prameny ve dně chodby v Tvarožných dírách. Tato spojitost však nebyla zatím prokázána.