Úvodní zastavení
Historie údolí Moravy
Mléčný pramen
Geomorfologie a geologie
Lesní hospodářství
Tvarožné díry
Původ smrkových porostů, imise
Myslivost a poškozování lesa zvěří
Přirozená horská smrčina
Lavinová dráha
Obnova lesa na kalamitních holinách
Horní hranice lesa
Suťová pole a alpínské louky
Historie vrcholu
Vrchovištní rašeliniště
Historie Staroměstska