Lavinová dráha

Nadmořská výška 1160 m n.m.

Základním předpokladem vzniku lavin je hromadění sněhu v horní části lavinového svahu na jižním úbočí Králického Sněžníku. Vítr přináší sníh tzv. vodícím návětrným údolím. Na vrcholu dochází ke zrychlování větru a k odnosu sněhu do závětrného prostoru kolem pramene Moravy, kde se sněhové masy ukládají. Při nahromadění příliš velkého množství sněhu dochází na prudkých svazích pod pramenem k jeho sesouvání nebo přímo k odtržení celé laviny.

Lavinová dráha vede od pramene směrem do údolí Moravy. Morfologicky je patrná jako bezlesá proluka zarostlá kapradinovým porostem. Poslední doložené laviny zde spadly 25. března 1962 a 13. února 1999.

Laviny mechanickým způsobem zabraňují růstu stromů a udržují tak trvale bezlesou plochu v nadmořské výšce odpovídající lesnímu stupni. Lavinová dráha je floristicky jednou z nejbohatších lokalit Králického Sněžníku. Dochází zde k prolínání vysokohorských druhů s nižinnými a lesních druhů s lučními. Ze zajímavých druhů rostlin zde roste papratka horská, čarovník prostřední, kýchavice zelenokvětá, křivatec žlutý, pomněnka lesní, lilie zlatohlávek, lýkovec jedovatý, hadí kořen větší, zimolez černý, měsíčnice vytrvalá, vraní oko čtyřlisté, rybíz skalní, růže převislá aj.