Mléčný pramen

Mléčný pramen je krasový pramen výstupný, to znamená, že vody vytékají na povrch pod tlakem. Jeho zdrojnicí je potok Poniklec, jehož vody mizí v ponorech a plynou do pramene podzemními jeskyněmi dlouhými nejméně 1,5 km, přičemž překonávají výškový rozdíl 86 m.

Jméno pramene je odvozeno od bílého zakalení vody po povodních. Tento jev není dosud uspokojivě vysvětlen, souvisí však pravděpodobně s odnosem uhličitanu vápenatého z krasových hornin vodami pramene.

Nadmořská výška pramene je 750 m, průměrná vydatnost je 31,4 l/s.

 

DSC_0141
DSC_0343
DSC_0345
DSC_0347
DSC_0348
DSC_0354