Poloha

Vrch Roudný leží na jihozápadní výspě masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika) v Roudenském hřbetu. Hřbet se táhne od vesnice Prostřední Lipka, která leží cca 2 km severně od Králík, na sever a severovýchod k Jelenímu vrchu. Roudenský hřbet je ve směru od jihozápadu k severovýchodu tvořen vrcholy Roudný, Na Vyhlídce, bezejmenným vrcholem s kótou 762 m n. m. a vrcholem Špička. Z východu a z jihu Roudný obtéká Lipkovský potok. Kromě zmíněné Prostřední Lipky sousedí Roudný ještě s Horní Lipkou, a to na východě.

Příroda

Část Roudného, vrchol a západ, pokrývá lesní porost, zbytek terénu zabírají lučiny. Roudný nepatří k chráněnému území NPR Králický Sněžník, ale náleží k Ptačí oblasti Králický Sněžník.

Turistika

Přes vrchol Roudného směřuje červeně značená turistická trasa. Vede z jihu od Králík okolo vojenského muzea do Prostřední Lipky, zde vystoupá na Roudný a pokračuje přes vrchy Na Vyhlídce a Špička k rozcestníku U Křížku, odkud stoupá stále příkřeji na Jelení vrch a po jihovýchodních svazích Malosněžnického hřbetu směřuje k vrcholu hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki).

Při jižním úbočí Roudného vede silnice, která směřuje z Dolní Lipky k Červenému Potoku. Přichází sem též silnice z jihu od Králík. Železniční trať, která zde také vede, se již pro osobní přepravu nevyužívá. Okolo západního úbočí Roudného se táhne silnice z Prostřední Lipky do Heřmanic, okolo východního úbočí z Prostřední do Horní Lipky.

Autor: Michal Kos