Poloha

Jeskyně Sądejowa Szczelina (jeden z objevitelů byl Jakub Sądej) se nachází poblíž vesnice Kletno (gmina Stronie Śląskie), v západním svahu hory Stroma, v horní části údolí potoka Kleśnica.

Objevení jeskyně

Jeskyně byla objevena na podzim roku 1975. Další průzkum probíhal v letech 1989-1990, avšak bez zásadních výsledků.

Popis jeskyně

Vstupní otvor, o průměru asi 0,5 m, směřuje k severozápadu. Nachází se ve výšce cca 830 m. n. m., což je asi 10 m nade dnem potoka Kleśnica.

Za vstupním otvorem se nalézá nevelká komora s nestabilními stěnami a stropem. Tento prostor je zakončen vertikální průrvou přecházející do těsné studny. Sestup je možný, jak říkají Poláci „zapieraczką“, tedy tak, že se zády zapřete o jednu stěnu a nohami o protější. Takto pomalu sestupujete. Asi v 9 metrech se nalézá napojení na souběžně vedoucí komín. Dále lze sestoupit ještě o dalších 12 m, až na samé dno jeskyně. Vlevo je zde velmi těsná průrva, která je průchozí pouze do určité výšky, postoupit se dá asi o 12 m. Napravo je druhá, o něco větší prostora, kterou se dá „zapíračkou“ relativně volně prolézt ještě asi 16 m. Dále je již příliš těsno. Celková délka jeskynních prostor činí 40 m a převýšení 30 m (-27 m, +3 m). Dno je pokryto vápencovým štěrkem s jílovitými příměsmi. Lze předpokládat že jeskyně Sądejowa Szczelina je součástí systému Medvědí jeskyně (Jaskinia Niedźwiedzia).

Jeskyně začala vznikat jako důsledek nevelké tektonické trhliny v mramorové čočce, patřící k prekambrické skupině metamorfovaných hornin pohoří Králický Sněžník (Masyw Śnieżnika). Chybí stopy působení protékající vody. Jeskyně je však periodicky zaplavována vodou prosakující shora dolů skrze svah hory Stroma, což se projevuje jako tzv. jeskynní déšť. Stěny jsou sice vlhké, ale nejsou pokryty bahnitými nánosy. Znatelná je vysoká vlhkost vzduchu. Teplota vzduchu, kterou měřil autor popisu jeskyně z roku 1984, činila u dna 5,3 °C. Proudění vzduchu je neznatelné. V minulosti představovala jeskyně Sądejowa Szczelina cestu, kudy do Medvědí jeskyně přitékala voda z potoka Kleśnica.

Světlo dosahuje asi na 1 m dále od vstupního otvoru. V jeskyni není potvrzen výskyt zástupců flóry ani fauny. V současnosti je jeskyně kvůli nestabilitě stěn nepřístupná.

Kudy k jeskyni

Do blízkosti jeskyně se dá dostat po žlutě značené turistické trase z vesnice Kletno (gmina Stronie Śląskie). Po žluté značce je třeba dojít až ke vstupnímu pavilonu Medvědí jeskyně (Jaskinia Niedźwiedzia). Odsud stoupáme vzhůru údolím, ne však již po žluté značce. Mineme východovou štolu Medvědí jeskyně a vstoupíme na zarostlou lesní cestu. Asi po 150 m nalezneme v zemi otvor o průměru 0,5 m. To je vstupní otvor jeskyně.

Autor: Michal Kos