Historie údolí Moravy

Nadmořská výška 715 m n.m.

Osídlování údolí horního toku řeky Moravy probíhalo v průběhu první poloviny 16. století. Na pravém břehu řeky byla v té době založena ves Morava. V písemných pramenech je poprvé připomínána roku 1577. Přívlastek "Dolní" a "Horní" se začal užívat na konci 17. století. Do roku 1850 byla Dolní a Horní Morava součástí králického panství. V tomto roce se obě vsi stávají samostatnými obcemi.

Velká Morava, rozkládající se na levém břehu řeky, byla založena ve stejné době jako sousední obec Morava, ležící na pravém břehu. V písemných pramenech se připomíná již v roce 1564. Ves patřila k panství Kolštejn (Branná). V roce 1850 se stala rovněž samostatnou obcí. Od roku 1960 jsou všechny tři vsi sloučeny v jednu obec s názvem Dolní Morava.

Horní tok řeky Moravy tvoří historickou hranici mezi Čechami a Moravou. Hranice vede po řece až k jeskyni Tvarožné díry, kde řeku opouští a pokračuje pod Vlaštovčí kameny a dále k vrcholu Králického Sněžníku. Zemské trojmezí mezi Čechami, Moravou a Kladskem neleží přímo na vrcholu, ale asi 200 metrů jihozápadně od něj a je označeno větším hraničním kamenem. Při územní a správní reformě v roce 1960 byla hranice Čech a Moravy posunuta východním směrem na hřeben Sušiny a Podbělky. Od tohoto roku leží vrchol Králického Sněžníku i s pramenem řeky Moravy na území Čech.