Německý název Podbělky, Lattichberg, se od českého významově liší. Německé „Lattich“ totiž označuje rostlinu, kterou my známe jako lociku. Locika setá, varieta capitata, je pak náš známý hlávkový salát. Motivace tohoto německého pojmenování není spolehlivě odvoditelná.

Poloha

Podle hory Podbělky se jmenuje celý geomorfologický podcelek, k němuž Podbělka náleží. Jde o Podbělský hřbet, který představuje hlavní jižní hřeben masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika). Samotná hora Podbělka se pak nachází přibližně uprostřed zmíněného hřebenu, když na severu sousedí s horou Uhlisko, na severovýchodě se Sušinou, na východě se spočinkem Sušiny Tetřeví horou, na jihovýchodě s Babuší a na jihozápadě pak se Slamníkem neboli Sviní horou. Vrchol Podbělky leží na hranici Pardubického a Olomouckého kraje.

Západní, kuželovitá strana Podbělky strmě spadá do údolí řeky Moravy, východní svah směřuje do údolí Prudkého potoka. Svojí kuželovitou východní stranou může Podbělka připomínat hory Uhlisko a Slamník, které s Podbělkou sousedí. Při pohledu z jihozápadního hřebene se tyto tři hory jeví právě jako tři velmi podobné kužely, jež lze snadno zaměnit.

Příroda

Partie hory, kterou jsou nad 1110 m n. m., jsou porostlé převážně třtinovými smrčinami, na samotném vrcholu zakrslými. V okolí vrcholu se vyskytují nelesní vrchoviště, obklopená rašelinnými smrčinami. V nižších polohách by tvořily přirozený porost acidofilní bučiny v podobě smíšených lesů s dominancí buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré. Mramorová podloží představují místa květnatých bučin. Dnes jsou tyto lokality často přeměněny na kulturní smrčiny. Na svazích jsou místy imisní holiny a kamenná moře. Plocha terénu Podbělky spadá k NPR Králický Sněžník, nepatří však k Ptačí oblasti Králický Sněžník.

Turistika

Vrcholem Podbělky, který je výborným vyhlídkovým místem, prochází modře značená turistická trasa, která sem přichází po vrcholech jižního hřebenu od severu a která za Podbělkou pokračuje na jihovýchod do sedla mezi Podbělkou a Babuší (rozcestník Chata Babuše). V sedle se modrá setká se zelenou značkou, která míří na jih k rozcestníku Pod Babuší, kde se opět setkává s modrou značkou, ježto směřuje přes svahy Slamníku a Chlumu, přes sjezdovky a okolo mramorového lomu k obci Dolní Morava. Ta část modré trasy, která pokračuje kontinuálně od chaty Babuše, směřuje na jihovýchod k Souši a na jih k Vojtíškovu.

Zajímavosti

Na vrcholu Podbělky se nachází základ lanovkového stožáru, který pochází z roku 1937 a který zde kvůli dodávkám materiálu pro výstavbu pohraničního opevnění zbudoval pardubický 1. železniční pluk. Vojenská lanovka spojovala Podbělku s vesnicí Sklené.

Asi 600 m západně od vrcholu se nachází lovecká chata Podbělka, necelých 600 m jihovýchodně stojí v sedle mezi Podbělkou a Babuší další chata, chata Babuše.

Autor: Michal Kos