Poloha

Hora Krzyżnik, ve které se nalézá Jaskinia Warszawiaków (tedy Jeskyně Varšavanů), se nachází zhruba 2 km jihozápadně od města Stronie Śląskie. 710 m. n. m. vysoký vrch je zakončením hřebenu, který vychází na severovýchod z masivu Żmijowiec. Mezi Żmijowcem a Krzyżnikem leží hory Rudka a Janowiec.

Vstupní otvor do jeskyně je obrácen k západu a nachází se na úrovni asi 640 m. n. m.

Popis jeskyně

Celková délka jeskynních prostor činí asi 76 m. Převýšení v rámci jeskyně dosahuje 12,5 m. Otvor do jeskyně, který byl uměle vytvořen v roce 1974, je vysoký 1 m.

Za vstupním otvorem následuje Korytarz Główny (Hlavní chodba). Je dlouhý 12 m a vysoký 2 m. V této chodbě se nachází téměř 2 m vysoký stalagmit. Chodba se svažuje pod úhlem asi 45° a končí nízkým rozšířením, za kterým následují další jeskynní prostory.

Vychází odsud Korytarz Suchy (Suchá chodba), jenž je dlouhý 22 m a široký 3 m. Výška této chodby je proměnlivá a pohybuje se od 0,5 do 2,5 m. Ve své závěrečné části chodba dosahuje výšky 1,2 m. V této chodbě se nacházejí různorodé krápníkové útvary.

Další chodbou, jež vychází z výše zmíněného rozšíření, je Korytarz Błotny (Bahnitá chodba). Tato chodba spadá pod úhlem 5° do hloubi hory Krzyżnik. Celková délka této chodby činí 42 m. Tato chodba i její odnože jsou po několika metrech zaplaveny vodou nebo končí nevelkými jezírky, což znemožňuje další průzkum.

V jeskyni je potvrzen výskyt můr a netopýrů.

V současnosti je jeskyně nedostupná, a dokonce ani není jisté, zda ještě existuje, jelikož zde byla v letech po jejím objevení prováděna intenzivní těžba mramoru.

Turistika

Východním svahem Krzyżniku vede žlutá turistická značka, jež směřuje z města Stronie Śląskie do vesnice Kletno a do Medvědí jeskyně (Jaskinia Niedźwiedzia). Z místy náročné stezky můžete shlédnout široké panorama údolí, v němž se město Stronie Śląskie rozkládá.

Při úpatí hory, poblíž obce Stara Morawa, najdete nevelké rekreační středisko a také efektní areál vypuštěné přehrady.

V letech 1734-1735 byla při úpatí hory vybudována kaple svatého Onufrije. Postavení kaple mělo napomoci vymýtit pohanské obyčeje, které se zde dříve prováděly. Nyní je z kaple pouze ruina.

Autor: Michal Kos