Mléčný pramen

Nadmořská výška 725 m n.m.

Mléčný pramen je krasový pramen výstupný, to znamená, že vody vytékají na povrch pod tlakem. Jeho zdrojnicí je potok Poniklec, jehož vody mizí v ponorech a plynou do pramene podzemními jeskyněmi dlouhými nejméně 1,5 km, přičemž překonávají výškový rozdíl 86 m.

Jméno pramene je odvozeno od bílého zakalení vody po povodních. Tento jev není dosud uspokojivě vysvětlen, souvisí však pravděpodobně s odnosem uhličitanu vápenatého z krasových hornin vodami pramene.

Nadmořská výška pramene je 750 m, průměrná vydatnost je 31,4 l/s.

Krasové jevy české části pohoří Králického Sněžníku vznikly v krystalických vápencích ve spodních částech západních svahů údolí řeky Moravy, severně od obce Dolní Morava, v nadmořské výšce 730 až 950 m. Mocnost těchto vrstev je 60 až 250 m. Spojitost pruhů krystalických vápenců je narušena četnými zlomy.

Krasová oblast je rozdělena do pěti celků: jeskyně Tvarožné díry, oblast mezi ponorem potoka Poniklec a Mléčným pramenem, Mramorové jeskyně, Patzeltova jeskyně a krasové prameny a ponory u obce Dolní Morava.

Vápence z oblasti Králického Sněžníku jsou odedávna těženy pro průmyslové využití. V současné době probíhá těžba v tzv. Mramorovém lomu na jihozápadním okraji rezervace.