Chlum 1118 m n.m.

Samotné slovo „chlum“ se dnes již často nepoužívá. Když pomineme názvy míst, hor a obcí, které se jmenují přímo „Chlum“, tak se s tímto slovem častěji setkáváme ještě v odvozenině „Chlumec“ (např. Chlumec nad Cidlinou). Slovo označuje kopec, zpravidla zalesněný. Podobný význam má i ruské slovo „холм“ /cholm/. Dříve používaný německý název hory Chlum zní Bodenkoppe.

Z hlediska geomorfologie není Chlum samostatná hora. Mezi ním a sousedním Slamníkem totiž není dostatečné převýšení. V takovémto případě se mluví o spočinku – tedy že Chlum je spočinkem Slamníku.

Poloha

Chlum, společně s následujícím Maliníkem, zakončuje prostřední odnož jižního závěru Podbělského hřbetu. Na jihu sousedí s výše uvedeným Maliníkem, na severu pak se Slamníkem. Na západě se pod strmými svahy rozprostírá údolí Mlýnského potoka, za nímž se zvedají Selské vrchy. Východní svahy Chlumu klesají do údolí Malé Moravy, za nímž vystupuje masivní hřbet Souše.

Voda ze svahů Chlumu odtéká do přítoků Moravy, především jde o Mlýnský potok, pod západním svahem, a Malou Moravu, která protéká pod svahem východním. Vrchol Chlumu leží v Olomouckém kraji, hned za hranicí s krajem Pardubickým, do něhož náleží západní svah Chlumu.

Příroda

Hora je z větší části zalesněna, převážně smrkovým porostem, avšak místy jsou rozsáhlé imisní holiny. Hora nespadá k NPR Králický Sněžník, ale je součástí Ptačí oblasti Králický Sněžník.

Turistika

Západním svahem Chlumu prochází modře značená turistická trasa. Přichází sem ze Slamníku a z rozcestníku Pod Babuší, přehoupne se přes Selské vrchy, projde napříč sjezdovkami na západním svahu jihozápadního spočinku Slamníku, mine mramorový lom a údolím řeky Moravy dále sestupuje k obci Dolní Morava.

Údolím Malé Moravy, které se rozkládá pod východními svahy Chlumu, prochází zeleně značená turistická trasa. Do údolí vstupuje u rozcestníku Pod Babuší, od kterého směřuje stále na jih až do vesnice Sklené.

Blíže k vrcholu se dostanete po bývalé vojenské silnici, na kterou se lze napojit buď levou odbočkou z modré značky, po cca 160 m cesty od rozcestníku Pod Babuší, nebo levou odbočkou ze značky zelené, po které vystoupáte z vesnice Sklené. Tato odbočka je vzdálena něco přes 1,5 km od rozcestníku Sklené, rozcestí.

Opevnění

Vojenská silnice se na Chlumu nestavěla nadarmo. Na Chlumu je totiž rozmístěno množství malých bunkrů, objektů lehkého opevnění, kterým se říká řopíky (ŘOP = Ředitelství opevňovacích prací). Soustavu opevněných objektů zde budovala v druhé polovině 30. let 20. století Československá armáda, aby zabránila průniku německého Wehrmachtu do Československého vnitrozemí. Linie objektů sleduje hřbet Slamníku, Chlumu a Maliníku a pokračuje na jihozápad až k vesnici Červený Potok.

Autor: Michal Kos