Souš 1225 m n.m.

Německé pojmenování hory Souš zní Steinberg, tedy Kamenná hora nebo Kamenný vrch. Dnes je polovina hory zarostlá smrkovým lesem a polovinu zabírají imisní holiny, na kterých se však vzmáhá mladý porost. Na Souši jsou dokonce přítomna i rašeliniště. Nejsou zde ani jinde tak častá kamenná moře nebo skály, a tak je důvod jak německého, tak českého pojmenování nejasný a leží nejspíše v minulosti hory.

Poloha

Hora Souš zaujímá místo v nejdelším jižním výběžku jižního hřebenu (Podbělský hřbet) masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika). Před Souší se na severní straně nachází Babuše, na straně jižní jsou to již jen bezejmenná kóta 1096 m n. m., které můžeme podle jména blízkého turistického rozcestníku říkat Jasaní hřbet, bezejmenná kóta 1091 m n.m, která následuje za sedlem Čtyři rohy (rozcestník U čtyř rohů), Sviní hora neboli Srázná, Kámen a bezejmenná kóta 779 m n. m., pod kterou se v údolí rozkládá vesnice Malá Morava. Jestliže je napojení na jižní a obzvláště severní část Podbělského hřbetu pozvolné, pak západní a východní svahy Souše jsou velmi strmé.
Jihozápadně od Souše je v dohledu Maliník, na západě Chlum, na severozápadě Slamník. Na severovýchodě je Souš oddělena údolím Prudkého potoka od Velké Šindelné.
Voda ze svahů Souše odtéká do přítoků Malé Moravy a Prudkého potoka. Celá hora leží na území Olomouckého kraje.

Příroda

Vrcholová část Souše je porostlá horskými smrčinami. Zvláště v sedle mezi Souší a Babuší se vyskytují malá rašeliniště a podmáčené smrčiny. V nižších partiích se nacházejí horské bučiny, které se však zachovaly jen na několika místech, jelikož byly povětšinou přeměněny na smrkové kultury. Oblast vrcholu Souše patří k NPR Králický Sněžník, ale nespadá už k Ptačí oblasti Králický Sněžník.

Turistika

Přes vrchol Souše prochází modře značená turistická trasa. Přichází sem ze severu, přes ostatní vrcholy Podbělského hřbetu, a za Souší pokračuje přes svahy Srázné (Sviní hora) na jih k vesnici Vojtíškov.

V místě rozcestníku U Sedmi cest (1350 m jižně od vrcholu Souše vzdálené sedlo) křižuje modrou značku žlutá turistická trasa, která sem přichází z jihovýchodu od Vysokých Žibřidovic a Vysoké a která odsud pokračuje na jihozápad k rozcestníku Sklené, kde končí.

Z vesnice Sklené vede údolím Malé Moravy zeleně značená turistická trasa. Ta obchází západní úpatí Souše a pokračuje dál na sever k rozcestníku Pod Babuší, kde se setkává s modrou značkou, která vede do údolí řeky Moravy, a o kousek dále, v rozcestníku Chata Babuše, s druhou modrou značkou, která zase vede po vrcholech Podbělského hřbetu k severu.

Východním svahem Souše prochází červeně značená turistická trasa, která sem přichází od jihovýchodu z Vysokých Žibřidovic a která pokračuje na sever k hoře Sušina, kde se setkává s modrou značkou, jež pokračuje přes vrcholy Podbělského hřbetu dále k severu.

Přes západní svah Souše prochází červená cyklotrasa č. 4071. Přichází sem z jihu od Vojtíškova a pokračuje za Souší po východních svazích Podbělského hřbetu na sever.

Na jihovýchodním svahu Souše se nachází lovecká chata Hubertka.

Autor: Michal Kos