Modrá č. 1

Stále z kopce

Modrá turistická trasa začíná rozcestníkem Horní Morava (CZ/PL), což je hraniční přechod mezi Českou republikou a Polskem. Rozcestník se nachází v sedle mezi Klepáčem (Trójmorski Wierch) a Jelením vrchem (Jasień), tedy na jihozápadním hraničním hřebenu masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika). Od tohoto rozcestníku po modré vykročí zejména ti turisté, kteří k němu přišli po značce zelené, buď od Mladkovského sedla (Przełęcz Międzyleska), nebo z druhé strany, od hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki).

V místě rozcestníku Nad Sršňovkou se na modrou značku mohou napojit ti, kteří sem přijdou po značce červené, která sem směřuje od hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki) a pokračuje dále ke Králíkům. Možná vůbec nejpříhodnějším místem pro start po modré značce bude následující rozcestník Pod Klepáčem, kam se dá dobře dojet i autem.

Z rozcestníku Pod Klepáčem, kde se nabízejí hezké výhledy na závěr jižního hřebenu masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika), modrá značka sestupuje lučními svahy k silničce, která vede do vesnice Dolní Morava, k rozcestníku Dolní Morava (BUS).

A zase do kopce

Následuje poněkud fádní cesta po silnici vzhůru Dolní Moravou až k rozcestníku Dolní Morava (BUS). Fádní proto, že jinak krásnou krajinu narušují mnohé stavby, které vzešly ze stále rostoucího turistického ruchu. Na druhou stranu podél tohoto úseku naleznete podniky, kde se posílíte jídlem i nápoji.

Od rozcestníku Dolní Morava (BUS, konečná) začne být cesta zajímavější. Modrá začne stoupat napravo do svahu a brzy dorazí k mramorovému lomu, který určitě stojí za prohlídku. Ale pozor, v areálu lomu je třeba dbát maximální opatrnosti.

U lomu se modrá trasa zlomí a jde téměř nazpátek, k jihovýchodu. Modrá značka zde protíná dvě sjezdové dráhy a stoupá dále na jihozápadní hřbet Slamníku. Ze sjezdovek a zvláště z některých míst hřbetu se nabízejí kouzelné výhledy.

Modrá trasa se přehoupne přes hřbet a zamíří dolů na svah Chlumu, pak se opět vrací na Slamník, aby se přehoupla přes jeho vrchol a zamířila na východní stranu Slamníku, k rozcestníku Pod Babuší. Zde končí první úsek modře značené turistické trasy.

Modrá č. 2

Po jižním hřebenu

Zamíříte-li na severovýchod po zelené značce, dojdete asi po 1,1 km k rozcestníku Chata Babuše, kterým prochází druhý úsek modré trasy. Zmíněný druhý úsek vstupuje na území masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika) v místě rozcestníku Nad Vojtíškovem, který se nachází na jižním svahu Srázné (Sviní hora). Srázná se nachází v nejvýchodnější větvi závěru jižního hřebenu masivu Králického Sněžníku.

Odsud modrá stoupá na hřbet mezi horou Srázná a Kámen, k rozcestníku Pomocná. Modrá poté putuje po západních svazích Srázné, míjí rozcestník U čtyř rohů a přichází k rozcestníku U Sedmi cest, kde se potkává se značkou žlutou.

Modrá dále pokračuje více na severozápad na vrchol Souš a ze Souše na Babuši. Pod Babuší modrá dorazí k rozcestníku Chata Babuše, od kterého ji výše zmíněná zelená značka spojuje s prvním úsekem modře značené trasy, vedoucí sem z údolí Moravy. Modrá od Babuše pokračuje na severozápad na Podbělku. Z Podbělky zamíří na severovýchod okolo Uhliska na Sušinu. Zde se modrá potkává se značkou červenou.

Ze Sušiny modrá pokračuje na sever přes Mokrý hřbet (Černá kupa) na Stříbrnickou a k rozcestníku Stříbrnická (sedlo), kde se potkává opět se značkou červenou. Obě, červená i modrá, pak zamíří klikatými dráhami přes jižní svahy Sviního hřbetu (Dziczy Grzbiet) k rozcestníku Kaplička, odkud červená, společně s červenou cyklotrasou č. 4071, pokračuje dále k rozcestníku Kladská brána, hájenka a do Rychlebských hor. Modrá zamíří od Kapličky po jihovýchodním svahu dolů do vesnice Stříbrnice, kde se potká se žlutou značkou. Modrá pak pokračuje směrem ke Starému Městu pod Sněžníkem.

 

První úsek modře značené trasy měří cca 12 km, druhý potom 23,5 km. Obzvláště ve druhém úseku modře značené trasy jsou krásná vyhlídková místa, mezi které patří zejména Podbělka a Sušina.