Kozí vrch

Poloha

Kozí vrch je nízká vyvýšenina, která leží jihovýchodně od vrchu Štvanice a severně od Mlýnského vrchu. Lokalita, o které je řeč, se nachází na samém východním okraji masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika) asi 2 km na západ od Starého Města pod Sněžníkem. Při jižním úbočí Kozího vrchu se nachází vesnice Štěpánov, na jihozápadě jsou to Hynčice pod Sušinou, na severovýchodě Stříbrnice. Jihovýchodní výběžek Kozího vrchu nese název Kozinec.

Příroda

Vrcholové partie a část jihovýchodního svahu jsou porostlé lesem, ostatní prostranství pokrývají louky. Na západní straně je v lučním porostu množství jednotlivých stromů nebo jejich malých skupinek. Vrch nespadá k NPR Králický Sněžník, ale patří k Ptačí oblasti Králický Sněžník.

Turistika

Přímo na Kozí vrch nevede žádná značená turistická trasa a nevede sem ani žádná jiná cesta. Kdo by si chtěl na tento vrch vylézt, musel by jít přímo lučinami. Z turistických tras vede nejblíže ta modře značená. Modrá značka vede z nedalekého Starého Města pod Sněžníkem na severozápad do Stříbrnic a míjí Kozí vrch na jeho severovýchodní straně.

Zajímavosti

Při severním úbočí Kozího vrchu vede linie lehkého opevnění (tzv. řopíky) vybudovaná na konci třicátých let 20. st.

Autor: Michal Kos