Poloha

Hora Młyńsko se nachází v severním hřebenu masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika). Vzdušnou čarou je vrchol hory vzdálen cca 5 km směrem na sever až severovýchod od vrcholu hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki). 

Výhled

Z hory Młyńsko se otevírá výhled do všech světových stran. Postupujeme-li od severu, tak můžeme nejprve pozorovat Janowiec, který se ukazuje ve směru severozápadním, především však údolí, v němž se rozkládá město Stronie Śląskie, a za ním pak Góry Złote (Rychlebské hory).

Otočíme-li se k východu, spatříme údolí vesnice Bolesławów, za kterým vyvstávají Bělské vrchy (Góry Bialskie), jež jsou součástí pohoří Góry Złote (Rychlebské hory). Mezi výrazné vrcholy zde patří, při pohledu od severu k jihu, Czernica, Suszyca, Sucha Kopa nebo Pustosz.

Při pohledu na jih uvidíte především druhý vrchol hory Młyńsko a pak severní část hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki).

Na straně západní se otevírá výhled do hloubky údolí řeky Kleśnica, ve kterém se nachází vesnice Kletno, spatřit lze i areál bývalého uranového dolu Kopaliny ve svahu masivu Żmijowiec. V dáli se tyčí Czarna Góra se svými sjezdovkami, blíže, a více na sever, se vypíná Góra Rudka.

Turistika

Údolím řeky Kleśnica, které horu Młyńsko ohraničuje ze západu a ze severu, prochází žlutě značená turistická trasa. Do údolí sestupuje od jihu, z rozcestníku Schronisko Na Śnieżniku, prochází vesnicí Kletno a směřuje dále na sever k městu Stronie Śląskie.

Młyńsko obchází, tentokrát ze strany východní, ještě jedna žlutě značená turistická trasa. Ta k Młyńsku přichází od jihu z východního Hraničního hřebenu masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika), ve vesnici Bolesławów se stáčí téměř nazpět a putuje na jihovýchod přes sedlo Przełęcz Staromorawska do Kladského sedla (Przełęcz Płoszczyna).

Červená značka místního značení přichází k Młyńsku ze západu od Kletna, prochází sedlem mezi Młyńskem a horou Porębek a pokračuje na východ ke vsi Kamienica.

Mezi vesnicemi Kamienica a Bolesławów sleduje výše zmíněnou žlutou značku pro pěší červená cyklotrasa.

Zeleně značená cyklotrasa kopíruje lesní cestu obtáčející masiv Młyńska ve výšce 800-840 m n. m.

Černě značená cyklotrasa, která, podobně jako žlutá značka pro pěší, obchází Młyńsko údolím řeky Kleśnica, je dálkovou mezinárodní cyklotrasou ER-2 Liczyrzepa.

Modrá cyklotrasa, podobně jako červená značka místního značení, spojuje vesnice Kletno a Kamienica, přičemž prochází sedlem mezi horami Młyńsko a Porębek.

Červeně značená trasa pro běžkaře kopíruje lesní cestu obtáčející masiv Młyńska, cestu procházející nad údolím řeky Kleśnica a lesní koridor Dukt nad Cisowym Rozdołem.