Obnova lesa na kalamitních holinách

Nadmořská výška 1215 m n.m.

Vidíte rozsáhlou kalamitní plochu vzniklou v 50. letech 20. století vlivem bořivých větrů. Lesníci tuto lokalitu nazvali příznačně "Větrná paseka". Plocha se každoročně rozšiřuje směrem ke Králickému Sněžníku. Její zalesnění je velice obtížné z důvodu imisemi negativně ovlivněného chemizmu půdy, velikosti plochy a extrémních klimatických podmínek, zejména větru, který v zimě znásobuje působení mrazu a poškozuje mladé stromky unášenými ledovými krystalky.

K zaslesnění vzniklých holin byl použit hlavně vysokohorský smrk, v období před vyhlášením národní přírodní rezervace i dřeviny odolnější proti imisím jako smrk pichlavý a borovice kleč. Od 90. let 20. století se k zalesnění používá výhradně smrk ztepilý původem z rezervace. Dále se vysazuje stanovištně vhodný jeřáb ptačí a bříza bělokorá. Tyto listnaté dřeviny je nutné chránit proti okusu jelení zvěří rozsochami, plastovými obaly a chemicky letním postřikem. Při výsadbě jamkovou sadbou jsou používány prostokořenné sazenice a sazenice obalované, to znamená dopěstované v sáčcích z PVC nebo juty, případně v rašelinocelulózových kelímcích. Smrk je v této poloze vysazován v množství 3000ks/ha, bříza a jeřáb 1000ks/ha ve skupinách nebo roztroušeně po ploše.

Z tohoto místa je výhled do údolí řeky Moravy. Vlevo vidíte hřeben s vrcholy Černé kupy, Sušiny, Uhlisek a Podbělky, vpravo hřeben s vrcholy Malého Sněžníku, Výrovníku a Klepáče. Pouhým pohledem zjistíte, že lesní porosty na levém hřebeni jsou v horším stavu než na pravém. Je zde více ředin, souší a pasek. Tento špatný stav je způsoben vlivem převládajících západních větrů, které přinášejí převážnou část imisí, při větší síle lesní porosty vyvracejí a lámou a znásobují negativní účinky klimatu.