Uhlisko 1240 m n.m.

Poloha

Uhlisko, 1240 m n. m., (dříve německy Kohlstein) je součástí Podbělského hřbetu, který tvoří podcelek masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika) a který je jeho hlavním jižním hřebenem. Uhlisko je severozápadním výběžkem tohoto hřebenu, vystupuje ze hřbetu mezi horami Sušina a Podbělka. Sušina je od Uhliska ve směru na východ, Podbělka na jih. Západní strana Uhliska prudce spadá do údolí řeky Moravy. Voda ze svahů Uhliska stéká do potoka Poniklec a dalších, už bezejmenných, přítoků Moravy.

Příroda

Vrcholové partie hory, zhruba nad 1100 m n. m., jsou porostlé převážně horskými třtinovými smrčinami. V nižších polohách by přirozenou vegetaci tvořily acidofilní bučiny v podobě smíšených lesů, tvořených jednak bukem lesním, jednak smrkem ztepilým a jedlí bělokorou. V současnosti však porost představují hlavně kulturní smrčiny, které jsou střídány imisními holinami anebo přirozeným bezlesím v podobě kamenných moří. Oblast vrcholu hory spadá pod NPR Králický Sněžník, leží však už mimo Ptačí oblast Králický Sněžník.

Turistika

Přímo na vrcholovou kótu Uhliska nevede žádná značená turistická trasa, ale hned místem, kde se hřbet Uhliska napojuje na hřbet mezi Sušinou a Podbělkou (800 m od kóty), prochází modře značená turistická trasa. Ta odsud vede buď na sever, přes rozcestník Sušina (kde se potkává s červenou značkou) a přes Mokrý hřbet k sedlu pod horou Stříbrnická, anebo na jih, přes rozcestník Podbělka a rozcestník Chata Babuše, kde se vydává na jihovýchod přes Souš a směřuje pak k Vojtíškovu. Od Babuše lze pokračovat také 1 km po zelené značce k rozcestníku Pod Babuší a odsud pokračovat po druhé části modře značené trasy na Slamník, Chlum, Selské vrchy a přes sjezdovky sejít k obci Dolní Morava.

Autor: Michal Kos