Budeme-li se řídit tím, že je masiv Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika) na východě a na jihovýchodě vymezen tokem říčky Krupá, pak k jeho jihovýchodní části patří i nízký hřbet se dvěma vyznačenými kótami, z nichž ta nižší nese jméno Hadcová. Snad právě pro ten hadovitý tvar hřbetu.

Poloha

Jak již bylo řečeno, leží Hadcová v jihovýchodní části masivu Králického Sněžníku. Dá se říci, že tvoří východní výběžek vrchu Štvanice. Na sever od Hadcové, přesněji od druhé, vyšší kóty hřbetu (627 m n. m.), protéká říčka Krupá a za ní se zdvihá Kunčická hora, která již patří k Branenské vrchovině, jež je součástí vrchoviny Hanušovické. Rovněž na východě odděluje Hadcovou od Branenské vrchoviny Krupá. Za Krupou protéká ještě Vrbenský potok, za nímž se zdvihá Kutný vrch. Na jihu sousedí Hadcová s vrchem, jenž je vyznačen bezejmennou kótou o výšce 601 m n. m., a s Kozím vrchem.
Co se týká osídlení, sousedí Hadcová na severozápadě s vesnicí Stříbrnice, na severu s Novým Rumburkem, dříve osadou, dnes částí vesnice Stříbrnice, a s vesnicí Květná. Jihovýchodně od Hadcové se rozkládá Staré Město pod Sněžníkem.

Příroda

Většina hřbetu s kótami Hadcová a 627 je bezlesá, les se objevuje pouze v pruhu při severním úpatí hřbetu. Také přímo okolo kóty 627 je les, který tu vytváří malý ostrůvek. Hřbet nespadá pod NPR Králický Sněžník, ale je součástí Ptačí oblasti Králický Sněžník.

Turistika

Ze Starého Města vede přes hřbet Hadcové modře značená turistická trasa. Ta vede na severozápad do vesnice Stříbrnice a poté stoupá k vrcholu Hraniční hory. Dále se klikatí po jižních svazích východního Hraničního hřbetu masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika) a stáčí se na jih, aby mohla pokračovat po vrcholech Podbělského hřbetu.

Autor: Michal Kos