Poloha

Jak již napovídá název hory, nachází se na hranici, a to na hranici České republiky a Polska. Hora je součástí hlavního východního hřebenu masivu Králický Sněžník (Masyw Śnieżnika), pro nějž se používá též označení Hraniční hřeben. Kromě tohoto začlenění je Hraniční hora (968 m n. m.) také součástí protáhlé vyvýšeniny Dziczy Grzbiet (Sviní hřbet), která se táhne od vrcholu Sadzonki k sedlu pod horou Rykowisko. Hraniční hora se nachází v místě, kde se Dziczy Grzbiet stáčí k severu. Pod Hraniční horou se na polské straně nachází hluboká proláklina Głęboka Jama, která přechází do údolí říčky Kamienica. Na straně české se pod Hraniční horou na východě rozprostírá vesnice Nová Seninka, na jihu pak údolí Stříbrnického potoka, které míří k vesnici Stříbrnice, spadající k obci Staré Město.

Hydrologie

Hraniční hora je součástí nejen hranice státní, ale je i hranicí úmoří dvou moří – říčka Kamienica na polské straně odvádí své vody do Baltského moře, Stříbrnický potok na straně české pak do moře Černého.

Příroda

Hora je cele pokryta smrkovým porostem. Areál hory nespadá pod NPR Králický Sněžník.

Turistika

Asi 400 m jihozápadně od vrcholu Hraniční hory se nachází polský rozcestník Głęboka Jama. Od tohoto rozcestníku začíná polská žlutá značka, která míří dolů na sever údolím říčky Kamienica k vesnici téhož jména a dále ke vsi Bolesławów.

Přes přechod Hraniční rozcestí, který se nachází asi 350 m jihozápadně od vrcholu Hraniční hory, přechází zeleně značená turistická trasa, která sem míří od západu z vrcholu hory Králický Sněžník a která za Hraničním rozcestím pokračuje dále po východním Hraničním hřebenu na severovýchod ke Kladskému sedlu (Przełęcz Płoszczyna). Od Kladského sedla pokračuje zelená značka dále na východ do Rychlebských hor.

Z jihozápadu přichází k Hraničnímu rozcestí, které je vzdáleno od vrcholu Hraniční hory asi 350 m směrem na jihozápad, červeně značená turistická trasa. Ta se na rozcestí láme k jihovýchodu a klesá po jihozápadním svahu Hraniční hory k rozcestníku Kaplička (asi 1,1 km od rozcestí). Zde se stáčí téměř nazpět a pokračuje po východním svahu Hraniční hory a vyvýšeniny Dziczy Grzbiet k rozcestníku Kladská brána, hájenka a dále na východ do Rychlebských hor.

Modře značená turistická trasa zde kopíruje výše uvedenou trasu červenou až k rozcestníku Kaplička, kde se odklání na jihovýchod a sestupuje k vesnici Stříbrnice a dále do Starého Města.

cyklo transparentCyklotrasa č. 4071 vede z jihozápadu od turistické chaty Návrší k rozcestníku Kaplička (asi 1 km jihovýchodně pod vrcholem Hraniční hory), odsud pokračuje společně s červenou pěší trasou k rozcestníku Kladská brána, hájenka.