Mariańskie Skały

Malebné Mariańskie Skały jsou izolovanou skalní formací, tvořenou zejména amfibolity a kvarcity. Útvar dosahuje výšky okolo 18 m a tvoří charakteristickou skalní zeď o délce blížící se 50 m.

Skály se nacházejí zhruba ve střední části masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika), cca 2 km vzdušnou čarou severozápadně od vrcholu hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki) v jihozápadním svahu masivu Żmijowiec.

Z místa se otevírá nádherný výhled na hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki), Stroma a Młyńsko. Mimo hory masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika) lze odsud spatřit též Góry Bialskie (podcelek pohoří Góry Złote, česky Rychlebské hory), na západě pak brázdu Rów Górnej Nysy.

Svůj název tento skalní útvar získal podle princezny Mariany Oranžské, a to v roce 1939, na popud jejího vnuka Jindřicha Hohenzollerna. Na jméno Mariany Oranžské můžete v polské části masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika) narazit vůbec velmi často. Mariana Oranžská, paní na Kamieńci Ząbkowickém, byla dcerou nizozemského krále Williama I. a ženou pruského prince Alberta. Právě tato princezna Mariana získala pozemky horské louky Hala pod Śnieżnikiem, pozvala do Polska roku 1869 švýcarského horala Michaela Aegertera a dala mu za úkol vybudovat horskou boudu tzv. szwajcarku (Schweizerei am Schneeberg), která dodnes tvoří hlavní část oblíbené horské chaty Schronisko Na Śnieżniku.

Turistika

Přes Mariańskie Skały vede zeleně značená turistická trasa, která k nim směřuje z rozcestníku Przełęcz Śnieżnicka (Sněžnické sedlo) a která za za nimi pokračuje přes hřbet masivu Żmijowiec k oblíbenému rekreačnímu letovisku Międzygórze (Mezihoří).

Modře značená turistická trasa začíná, podobně jako zelená, rozcestníkem Przełęcz Śnieżnicka, směřuje k Mariánským skalám a za nimi pokračuje přes horu Smrekowiec a poté údolím řeky Wilczka k letovisku Międzygórze.

Přes Mariańskie Skaly vede také černá cyklotrasa, která k nim přichází ze sedla Przełęcz Śnieżnicka a která za nimi pokračuje, podobně jako modrá turistická značka, přes horu Smrekowiec a údolí řeky Wilczka do vesnice Międzygórze.