Koňský hřbet

Koňský hřbet je sice menší, ale zato poměrně výrazný vrchol, který se nachází v klínu mezi jihozápadním a jižním hřebenem masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika), a to hned při jižním úpatí samotné hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki). Na západě se Koňský hřbet dotýká jihozápadního hřbetu hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki), na východě se pak ve výšce táhne Mokrý hřbet, spojující vrcholy Stříbrnická a Černá kupa. Na jihozápadě sousedí Koňský hřbet s horou Uhlisko. Ze západu pak Koňský hřbet obtéká řeka Morava, do které se vlévají dva bezejmenné potoky, které obtékají Koňský hřbet ze severu a z jihu.


Pojmenování Koňský hřbet je zřejmě metaforické, protože hora tvoří ve směru jihozápad-severovýchod poměrně pravidelný protáhlý hřbet, zvedající se vzhůru podobně jako se hřbet koňský zvedá k šíji s hřívou. Hřbet je, jak bylo výše řečeno, výrazně menší než okolní hory, ale je výrazný poměrně ostrým závěrem s vrcholem a také tím, jak je doslova zaklíněn mezi okolní svahy.


Pokud se týká horninové skladby, tvoří Koňský hřbet krystalické břidlice, zejména pak ortoruly jádra orlicko-sněžnického krystalinika. Horniny jsou protknuty křemennými žílami. Horninové podloží vystupuje na povrch hřbetu v podobě skalních výchozů, mrazových srubů, které jsou na mnoha místech rozpadlé do kamenných sutí. Okolí jižní části Koňského hřbetu je částečně tvořeno krystalickými vápenci (sněžnické mramory) s krasovými jevy, jako jsou například jeskyně Tvarožné díry.

Příroda

Koňský hřbet je z větší části porostlý smrkovou monokulturou, na mnohý místech jsou však menší nebo větší holiny tvořené kamennými sutěmi. Areál hory spadá k Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník.

Turistika

Na západ od Koňského hřbetu vede na druhé straně koryta řeky Moravy žlutě značená turistická trasa, která směřuje z obce Dolní Morava podél řeky Moravy k vrcholu hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki). Žlutě značená trasa se v této oblasti kryje s Naučnou stezkou Králický Sněžník.

U Tvarožných jam, nedaleko rozcestníku Pod Vilemínkou, lze ze žluté značky sejít a vyrazit po lesní cestě na severovýchod. Asi po 100 m narazíte na rozcestí, odkud levá odbočka vede okolo pravé strany Koňského hřbetu, pravá pak podél koryta bezejmenného potoka pod jižní svah Koňského hřbetu k chatě Vilemína.

Autor: Michal Kos