Hora Rykowisko má sice pouze polský název, ale svojí jihovýchodní stranou zasahuje na území České republiky. Proto Rykowisko řadíme k vrcholům česko-polským. Ono polské slovo „rykowisko“ odpovídá našemu slovu „říje“. Z českých slov se polskému „rykowisko“ podobá naše „ryčet“, tedy řvát. Odsud je odvozeno i ono české „říje“. Po roce 1945 se v Polsku používal ještě název Krańcowy Dział („okrajová část“, „krajní díl“, „hraniční území“ atp.) či Dzialcowa. Starší německý název Latzelberg je odvozen od příjmení, a znamená tedy nejspíš totéž co Latzelova hora.

Poloha

950 m n. m. vysoká hora s plochým a rozlehlým vrcholem se nachází ve východním Hraničním hřebenu masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika). Hřeben se v ohybu Sviního hřbetu (Dziczy Grzbiet) stáčí na severovýchod a sleduje dále česko-polskou státní hranici. Hraniční hřeben zde tvoří evropské rozvodí Baltu a Černého moře.

Svým západním svahem přechází Rykowisko ve výše zmíněný Sviní hřbet, na východě pak přes úsek Danielowa Polana sestupuje do Kladského sedla (Przełęcz Płoszczyna). Rykowisko tak tvoří hranici mezi masivem Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika) a Bělskými vrchy (Góry Bialskie), které bývají někdy chápány jako podcelek masivu Králického Sněžníku, častěji však jako dílčí část Rychlebských hor (Góry Złote). Na sever od Rykowiska se táhne hřbet, který přes sedlo Przełęcz Staromorawska přechází v dvojvrcholovou horu Zawada. Jižní svahy Rykowiska spadají k vrchu Sýkorník a do údolí potoka Nová Seninka, kde se rozkládá stejnojmenná vesnice.

Příroda

Hora je pokryta smrkovým porostem, na samotném vrcholu prořídlým. Polská část Rykowiska spadá do chráněného území Śnieżnicki Park Krajobrazowy, část česká do žádného chráněného území zahrnuta není.

Turistika

Přes vrcholové partie Rykowiska prochází zeleně značená turistická trasa. Tato stezka vede od Mladkovského sedla (Przełęcz Międzyleska) přes vrcholy jihozápadního hraničního hřebenu na vrchol hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki), odkud pokračuje přes východní Hraniční hřeben až k hoře Rykowisko. Z Rykowiska zelená sestupuje do Kladského sedla (Przełęcz Płoszczyna) a pokračuje dále na severovýchod do Rychlebských hor.

Jižním svahem Rykowiska prochází červeně značená turistická trasa. Červená sleduje jihovýchodní svahy jihozápadního hraničního hřebenu, vystupuje na vrchol hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki), po jižních a východních svazích východního Hraničního hřebenu přichází k Rykowisku a pokračuje k rozcestníku Kladská brána, hájenka, odkud se ubírá do Rychlebských hor. Červeně značená trasa je zde součástí Evropské dálkové trasy E3.

Žlutě značená turistická trasa, která prochází Kladským sedlem (Przełęcz Płoszczyna), položeným východně od Rykowiska, vede od rozcestníku Nová Seninka, BUS na sever ke zmíněnému Kladskému sedlu, zde přechází česko-polskou státní hranici a pokračuje po severovýchodním svahu Rykowiska k sedlu Przełęcz Staromorawska.

Červená cyklotrasa č. 4071 vede jižním svahem Rykowiska. Doprovází červenou pěší turistickou trasu po jižních a východních svazích Sviního hřbetu (Dziczy Grzbiet) až k rozcestníku Kladská brána, Hájenka, kde se setkává se žlutou cyklotrasou č. 6114.

Žlutá cyklotrasa č. 6114 vede od Kladského sedla (Przełęcz Płoszczyna), nacházejícího se východně od Rykowiska, dolů na jih údolím říčky Krupé a směřuje ke Starému Městu pod Sněžníkem.

Autor: Michal Kos