Pro masiv Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika) platí, že jsou pro pojmenování jednotlivých hor častou inspirací zvířata, která jsou s dotyčným místem nějak spojena. Mezi těmito zvířaty vede divočák, tedy divoké prase. V polské části masivu narazíte na vrchol Dzicza Góra, v hraniční části je to Dziczy Grzbiet a v české části potom hned dvakrát Sviní hora. Jednou je to alternativní pojmenování pro horu Slamník, podruhé pro Sráznou. Obě hory leží v jižním hřebenu masivu. Tyto názvy mívají zpravidla německý ekvivalent Sauberg („die Sau“ = „svině“). Polské slovíčko „dzik“ potom znamená naše „kanec“, „divoké prase“. Dziczy Grzbiet tedy můžeme přeložit do češtiny jako Sviní nebo Kančí hřbet. Oficiální český název hřbetu v českých mapách chybí.

Poloha

Jak už napovídá název, jde o protáhlou vyvýšeninu v podobě hřbetu, jejíž výška se pohybuje okolo 932 m n. m. Hřbet je součástí východního Hraničního hřebenu masivu Králického Sněžníku, kterým prochází státní hranice mezi Českou republikou a Polskem. Lokalita představuje evropské rozvodí Baltského a Černého moře. Vody, které stékají po západní straně hřbetu, vtékají do říčky Kamienica, ta zase do řeky Morawka a tak to jde dále až k řece Odra, jež se vlévá do Baltského moře. Vody z východní strany hřbetu vtékají do říčky Krupá, jež je přítokem Moravy, jejíž vody nakonec končí v moři Černém.

Rozsah celého hřbetu ohraničuje hora Sadzonki na jihozápadě a sedlo pod horou Rykowisko na severovýchodě. Od vrcholu Sadzonki, který se nachází zhruba 1,2 km jihovýchodně od vrcholu hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki), se hřbet nejprve lukovitě prohýbá k jihovýchodu, k sedlu pod horou Stříbrnická, kde obtáčí Graniczny Stok (Hraniční svah), proláklinu Lej Średni (Střední trychtýř) a pod Hraniční horou potom koryto Głęboka Jama (Hluboká jáma). Za Hraniční horou hřbet míří k severu, pod jeho západním svahem se vine údolí říčky Kamienica. Na závěr hřbet zamíří na severovýchod, k málo výraznému sedlu pod Rykowiskem, které hřbet uzavírá.

Příroda

Sviní hřbet pokrývá místy prořídlý smrkový les. Areál polské strany hřbetu spadá do chráněné oblasti Śnieżnicki Park Krajobrazowy, jeho česká strana, přesněji jižní část české strany, patří k Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník.

Turistika

Přes Sviní hřbet přechází zeleně značená turistická trasa vedoucí ze vsi Bielice přes Kladské sedlo (Przełęcz Płoszczyna) na horu Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki).

V místě rozcestníku Głęboka Jama začíná polská žlutě značená trasa, která po svahu hřbetu sestupuje do údolí říčky Kamienica, v místě rozcestníku Kamienica protíná červenou značku místního značení, modrou turistickou značku a modrou cyklotrasu, od rozcestníku pak žlutá pokračuje dále na sever, společně s červenou cyklotrasou do vesnice Bolesławów.

Západními a východními svahy hřbetu procházejí česká červená a modrá turistická trasa.

Modrá na Sviní hřbet přichází od jihu z jižního Hraničního hřebenu (rozcestník Stříbrnická, sedlo). Křižuje jižní svah hřbetu, prochází rozcestníkem Nad Adeliným pramenem, kde se potkává se žlutou značkou, aby pak po Hraniční hoře sešla k rozcestníku Kaplička, od něhož pokračuje dále na jihovýchod ke Stříbrnicím a dále do Starého Města Pod Sněžníkem.

Červená značka (Evropská dálková trasa E3) přichází z jihozápadního hraničního hřebenu na vrchol hory Králický Sněžník, schází přes rozcestník Pramen Moravy, pak okolo Slůněte a přes rozcestník Franciska, chata horské služby k rozcestníku Stříbrnická (sedlo). Odsud kopíruje značku modrou, ale v místě rozcestníku Kaplička zamíří společně s modrou cyklotrasou po východním svahu hřbetu na sever a pak na východ k rozcestníku Kladská brána, hájenka. Zde se červená značka potkává se značkou žlutou a míří dále na východ, do Rychlebských hor.

Cyklotrasa č. 4071 míří ke Svinímu hřbetu (Dziczy Grzbiet) z jižního Hraničního hřebenu. V místě rozcestníku Kaplička se potkává s červenou pěší trasou, kterou doprovází k rozcestníku Kladská brána, hájenka. Odsud pokračuje přes Kladské sedlo (Przełęcz Płoszczyna) na sever do Polska, anebo naopak na jih, se žlutou pěší trasou k rozcestníku Seninka a sama pak dále až ke Starému Městu pod Sněžníkem.

Přes Sviní hřbet vede také Naučná stezka Králický Sněžník, která kopíruje žlutou turistickou značku procházející údolím Moravy. Na Sviním hřbetu (Dziczy Grzbiet) se Naučná stezka setkává s červenou a modrou turistickou značku. Od rozcestníku Nad Adeliným pramenem pak míří k rozcestníku Návrší (turistická chata), kde končí.

Autor: Michal Kos