Úsek červené cyklotrasy č. 4071, který vede masivem Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika), začíná na jihu ve Vojtíškově a končí na východě v Senince, v místě rozcestníku Kladská brána, hájenka. Délka tohoto úseku, měřeno od odbočky ze silnice 312 na Vojtíškov k rozcestníku Kladská brána, hájenka, činí necelých 24 km.

Z Vojtíškova pod Čtyři rohy

Jak bylo řečeno výše, odbočuje červená cyklotrasa č. 4071 na sever do kopců ze silnice č. 312, konkrétně z jejího úseku mezi vesnicemi Malá Morava a Vlaské. Nahoru k rozcestníku Vojtíškov je to odsud asi 1,5 km. Trasa urazí z Vojtíškova dalších cca 2,3 km k rozcestníku Nad Vojtíškovem (v tomto úseku společně s modrou pěší trasou) a vydá se na cestu po jižních, východních a severních svazích Srázné neboli Sviní hory k rozcestníku Žleb Zeleného potoka, jenž se nachází pod sedlem Čtyři rohy (rozcestník U čtyř rohů). Tato etapa měří necelé 3 km. V tomto rozcestníku se červená cyklotrasa setkává se žlutou pěší trasou, která sem přichází z nedaleké Vysoké, která je mimo jiné zajímavá tím, že odsud pocházel otec skladatele Franze Schuberta.

Po svazích jižního hřebenu k chatě Návrší

Společně se žlutou pěší trasou pokračuje červená cyklotrasa k rozcestníku Jasaní (1 km), odkud pokračuje dále sama po východním svahu hory Souš. V údolí hřbetu Babuše a spočinku Sušiny Velká Šindelná červená cyklotrasa protne červenou pěší trasu a stočí se na východ, aby z jihu a poté z východu Velkou Šindelnou obtočila. Podobně červená cyklotrasa obtáčí i následnou Tetřeví horu a pokračuje takto i přes svahy Sušiny a poté Mokrého hřbetu (Černá kupa), dokud nedojde až k rozcestníku Návrší (turistická chata). Na Návrší se červená cyklotrasa opět potkává se žlutou pěší trasou. Od Jasaního hřbetu je to k Návrší asi 8,5 km.

Na chatě Návrší lze rozhodně doporučit zastávku. Můžete si zde dát točené pivo a další nápoje, najíst se a také zde poměrně lacino přespat. Od chaty je krásný výhled do údolí, v němž se v dálce ukazuje Staré Město pod Sněžníkem.

Z Návrší do Kladské brány

Z Návrší vede červená cyklotrasa na sever ke korytu Stříbrnického potoka, kde se stáčí na východ, aby vystoupala na hřbet Hraniční hory k rozcestníku Kaplička (2,2 km). Od Kapličky vede červená cyklotrasa východním svahem Sviního hřbetu (Dziczy Grzbiet) k rozcestníku Nad Seninkou (2,6 km), kde se stáčí na východ a zamíří k rozcestníku Kladská brána, hájenka (2,6 km). Zde je k dispozici další příjemná zastávka – občerstvení pana Vebera. Nabídka není široká, překvapí točené pivo, zato ceny jsou nízké a posezení působí příjemně chatařsky, prázdninově. Kromě obligátních klobás a párků dělá pan Veber také polévky, a dokonce i křapáče, tedy bramboráky.

Červená cyklotrasa sice u rozcestníku Kladská brána, hájenka končí, ale prochází tudy žlutá cyklotrasa č. 6114, žlutá pěší trasa a dále pokračuje i červená pěší trasa, která sem s červenou cyklotrasou přišla od Kapličky.