Sadzonki 1230 m n.m.

Hora Sadzonki se nachází z větší části v Polsku, její jižní část je však česká. Oficiální název má však hora pouze polský, a to Sadzonki. Existuje však také starší název německý, který zní Seefeld. Polské „sadzonki“ znamená naše „sazenice“, německé „seefeld“ pak může znamenat asi tolik co „mořská pláň“ nebo „zvlněná pláň“. Toto pojmenování se snad mohlo opírat o pohled z vrcholu na českou stranu, kde jižní svah, společně s přilehlými bočními svahy sousedních hor, vytváří široké, mělké a poměrně zvlněné nálevkovité údolí. Ale kdo ví.

Poloha

Hora Sadzonki se nachází mezi horou Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki), která je od Sadzonek směrem na severozápad, a horou Stříbrnická, jež se zdvihá na straně jihovýchodní. Podle polských zdrojů začíná horou Sadzonki protáhlý Dziczy Grzbiet („Sviní hřbet“), který se esovitě prohýbá až k sedlu pod horou Rykowisko na severovýchodě. Hora tak náleží k východnímu Hraničnímu hřebenu masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika).

Pod poměrně málo výrazným vrcholem se na polské straně vine skalní hřbet Piekarska Grzęda. Ten od sebe odděluje proláklinu Głęboka Jama a koryto Lej Średni. Česká strana hory prudce spadá v údolí bezejmenného potoka, který se potom, co obteče Koňský hřbet ze severu, vlévá do řeky Moravy jako její levostranný přítok.

Příroda

Na svahu hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki) roste hned nad horou Sadzonki uměle vysazená kosodřevina (Pinus mungo). V řídkých porostech poničeného smrkového lesa lze nalézt nevelké rašeliniště s charakteristickou flórou, nicméně zajímavá je zvláště fauna. Jsou zde zaznamenána stanoviště druhů, jako jsou velmi vzácná vážka lesklice horská (Somatochlora alpestris), tiplice Tipula subnodicornis, pavouk patřící mezi slíďáky Pirata uliginosus, střevlíček Pterostichus diligens, brouk z čeledi vodomilovitých Crenitis punctatostriata, chrostíci Limnephilus sparsus a Neuronia ruficrus, mravenec rašelinný (Formica picea) nebo motýl Sterrhopteryx standiussi.

Turistika

Přes vrchol vede zeleně značená turistická trasa, směřující od Mladkovského sedla (Przełęcz Międzyleska) přes vrcholy jihozápadního hraničního hřebenu k vrcholu hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki). Odsud zelená sestupuje k Sadzonkám, aby dále pokračovala po východním Hraničním hřebenu ke Kladskému sedlu (Przełęcz Płoszczyna) a odsud pak do Rychlebských hor.

Přes rozcestník Franciska, chata horské služby, který je umístěn v české části vrcholových partií Sadzonek, prochází žlutě značená turistická trasa. Ta vychází z obce Dolní Morava, vede údolím řeky Moravy k rozcestníku Franciska, chata horské služby a odsud k vrcholu hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki), kde končí.

Rozcestníkem Franciska, chata horské služby prochází i červeně značená turistická trasa, která sem přichází z vrcholu hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki) a která pokračuje dále na východ a na severovýchod přes svahy východního Hraničního hřebenu až k rozcestníku Kladská brána, hájenka, odkud pokračuje do Rychlebských hor.

Autor: Michal Kos