Velká Šindelná 1195 m n.m.

Poloha

Velká Šindelná (1195 m n. m.), německy Schindelberg, není, podobně jako sousední Tetřeví hora, samostatnou horou, ale jde taktéž o spočinek hory Sušina. Velká Šindelná je součástí jihovýchodní odnože hlavního jižního hřebenu (Podbělský hřbet) masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika). Odnože vycházející z východní strany Podbělského hřbetu tvoří geomorfologický podcelek, který nese název Tetřeví rozsochy (též Tetřevské rozsochy).

Ve směru na severozápad sousedí Velká Šindelná s Tetřeví horou a se Sušinou. Východní svahy sestupují do údolí Chrastického potoka k vesnici Hynčice pod Sušinou. Jižní svahy klesají do údolí Prudkého potoka. Na jihozápadě sousedí Velká Šindelná s horou Souš, na západě pak s horou Babuše. Areál Velké Šindelné náleží do Olomouckého kraje.

Příroda

Část Velké Šindelné je zalesněna smrkovou monokulturou, část zabírají rozsáhlé imisní holiny, jež postupně zarůstají mlazinami. Velká Šindelná již leží mimo NPR Králický Sněžník, leží však ještě v ochranném pásmu. Do Velké Šindelné nezasahuje ani Ptačí oblast Králický Sněžník.

Turistika

Přímo ke kótě Velká Šindelná nevede žádná značená turistická trasa. Vede sem však lesní cesta, která sem přichází z vrcholu Sušiny a z Tetřeví hory.

Údolím Prudkého potoka, které se rozkládá jihozápadně pod Velkou Šindelnou, prochází červeně značená turistická trasa, která sem přichází z jihovýchodu od Vysokých Žibřidovic a která pokračuje na vrchol Sušiny, kde končí. Dále lze pokračovat po značce modré.

Velkou Šindelnou od jihozápadu přes jižní, jihovýchodní a východní svahy obtáčí červeně značená cyklotrasa č. 4071. Tato cyklotrasa k Velké Šindelné přichází od jihu z Vojtíškova a za Velkou Šindelnou pokračuje dále na sever po východních svazích Podbělského hřbetu.

Autor: Michal Kos