Babuše 1245 m n.m.

Babuše je jednak jméno dřevěné lovecké chaty, která se nachází v sedle jihovýchodně od hory Podbělka, jednak je dnes název Babuše přiřazen kótě mezi horami Podbělka a Souš. Nadmořská výška kóty Babuše činí 1245 m n. m.

Poloha

Babuše je nejvyšším vrcholem geomorfologického celku, jenž nese název Tetřeví (též Tetřevské) rozsochy. Tímto pojmenováním se označují východní odnože Podbělského hřbetu.

Jak již bylo zmíněno výše, Babuše zaujímá místo mezi horami Podbělka, ta je od Babuše severozápadně, a Souš, která je od Babuše ve směru na jih. Při pohledu na západ až jihozápad pak můžete spatřit ne mnoho přes kilometr vzdálený vrchol Slamníku, asi 1,5 km severovýchodně leží vrchol spočinku Sušiny, který nese pojmenování Velká Šindelná. Voda ze svahu hory odtéká do přítoku Malé Moravy a Prudkého potoka. Hora leží v Olomouckém kraji.

Příroda

Ve vrcholových partiích hory se nacházejí horské smrčiny. V menší míře se zde objevují podmáčená místa s rašeliništi a rašelinnými smrčinami. Některé části hory jsou poznamenány kalamitními holinami, které zarůstají mlazinami. Vrcholová část hory patří k NPR Králický Sněžník, ale nespadá už pod Ptačí oblast Králický Sněžník.

Turistika

Přes vrchol Babuše prochází modře značená turistická trasa, jež sem přichází od severu přes vrcholy Podbělského hřbetu. Za Babuší modrá pokračuje na jihovýchod přes Souš k vesnici Vojtíškov. Modrá značka zde však má jestě jinou variantu - od výše popsané trasy se v rozcestníku Chata Babuše odklání zelená značka. Ta vede cca 1 km na jihozápad k rozcestníku Pod Babuší, kde se od ní směrem na západ odklání druhá část modře značené trasy, jez sestupuje přes svahy Slamníku a Chlumu a přes sjezdovky a potom kolem mramorového lomu k obci Dolní Morava. Zelená značka vás zavede údolím, jež leží mezi mezi Chlumem a Souší, do vesnice Sklené.

Údolím mezi Babuší a spočinkem hory Sušina Velká Šindelná, který je od Babuše směrem na východ, prochází červeně značená turistická trasa, která sem přichází ze severu od rozcestníku Sušina a která pokračuje na jihovýchod podle Prudkého potoka ve směru na Chrastice a Vysoké Žibřidovice k říčce Krupá, do které se vlévá.

Zajímavost

Asi 600 m severně az severozápadně od vrcholu Babuše se nachází stejnojmenná lovecká chata. Chata sice není přístupna široké veřejnosti, avšak místo je přesto příhodné k odpočinku.

Autor: Michal Kos