Vojenské nákladní lanovky

Naše státní hranice je lemována téměř souvislým pásem pohoří. Není divu, že se naše předválečné opevnění o tuto přirozenou překážku opíralo. To ovšem kladlo vysoké nároky na jeho výstavbu, konkrétně na dopravu materiálu do vrcholových partií našich hor.

Jednou z těchto lokalit byl i východní hřeben masívu Králického Sněžníku, na kterém byla vybudována linie lehkého a později měla následovat i linie těžkého opevnění. Na podzim roku 1937 si nechala armáda zřídit nahoru dvě lanovky. Stály 312 000 Kč a byly provozovány s přestávkou na přelomu let 1937 a 1938 do podzimu roku 1938. Jako stožáry sloužily seříznuté stromy. Měl zde probíhat pouze nákladní provoz, přeprava osob byla zakázána. Přesto byl ale tento zákaz porušován.

První začínala v sedle severně od Hynčic a přes překládací stanici na Tetřeví hoře vedla na Sušinu. Z ní se nedochovalo téměř nic a tak se budeme více věnovat té druhé.

K její návštěvě je nejlepší vystoupit v Červeném Potoce (trať 021) a vydat se do Dolní Moravy. To lze buď po silnici, nebo přes pole kolem malého letiště a těžkých objektů K-S 7 "U vesnice" a K-S 6 "U kapličky". Na dolním konci Dolní Moravy u autobusové zastávky odbočuje vpravo přes řeku Moravu a louku přístupová cesta k lesíku, kde navštivte muzeum K-S 5 "U potoka" . Zde obdržíte další informace. Poté vyražte kolmo vzhůru po louce kolem objektů K-S 4 "U cesty", K-S 3 "U lesa" a K-S 2 "Na kótě" přes vrch Maliník na Chlum. Zde byla napínací a překládací stanice a ještě nedávno zde byly patrné zbytky neodvezeného materiálu. Trasa lanovky zde přichází zprava od obce Sklenné. Na mapě KČT 53 "Králický Sněžník" je její trasa vyznačena jako průsek a je dále dobře sledovatelná i v terénu. Průsek je dobře zachován a vede prakticky pořád po hlavním hřebeni podél objektů lehkého opevnění. Horní stanice lanovky se nacházela na Podbělce.

Armáda uvažovala o propojení obou horních stanic polní dráhou asi 1,5 km dlouhou, ale její postavení by objekty opevnění zlevnilo pouze minimálně a tak ke stavbě nedošlo. Škoda, asi by se jednalo o nejvýše položenou trať v Čechách.