Sviní hora (Srázná)

Pojmenování Sviní hora může být v rámci masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika) trochu matoucí, protože stejný nebo podobný název se tu objevuje hned několikrát. Půjdeme-li od severu k jihu, najdeme nejprve v pásmu Krowiarki vrch Dzicza Góra (Sviní hora), dříve německy Kirch Berg. Součást východního Hraničního hřebenu masivu Králického Sněžníku pak tvoří Dziczy Grzbiet, jehož starší německé pojmenování zní Sauberg. Jeho český název by tedy nejspíš zněl Sviní hřbet nebo Sviní hora. A pak je tu v Podbělském hřbetu hora Slamník, jíž se, zřejmě v závislosti na opětovném německém Sauberg, také říkalo Sviní hora.

Popis a poloha

Sviní hora představuje protáhlý hřbet se dvěma vrcholy, které jsou spojeny mělkým sedlem. Hlavní vrchol dosahuje výšky 1093 m n. m., avšak název Sviní hora (Srázná) nese vrchol vedlejší, který je vysoký 1074 m n. m.

Sviní hora tvoří závěrečný jižní hřbet Tetřevích (též Tetřevských) rozsoch, konkrétně odnože, která vychází od Podbělky a která v sebe, před samotnou Sviní horou, zahrnuje vrcholy Babuše, Souš, vrchol s kótou 1097 m n. m. Za Sviní horou, ve směru na jihozápad, následuje ještě úzký hřbet který nese jméno Kámen, a se dvěma bezejmennými kótami 779 a 602 m n. m.

Z hlavního vrcholu Sviní hory vychází k západu spočinek s kótou 1004 m n. m. Západní svahy směřují k říčce Malé Moravě, přes níž Sviní hora sousedí s Maliníkem, který je ještě součástí Podbělského hřbetu. Na severovýchod od hlavního vrcholu Sviní hory se nachází turistický rozcestník Jasaní, na východ pak vrch Větrovec (786 m n. m.). Jihovýchodní svahy spadají do údolí Zeleného potoka, svahy jižní pak k řece Moravě.

Při východním úpatí Sviní hory leží obec Vysoká, při jižním je to Vojtíškov, na jihozápadě se rozprostírá Malá Morava a na západě je to vesnice Sklené.

Příroda

Sviní hora je převážně zalesněna, na některý místech jsou však rozsáhlé imisní holiny. Areál hory leží mimo NPR Králický Sněžník, avšak spadá k Ptačí oblasti Králický Sněžník.

Turistika

Přes západní a jižní svahy Sviní hory přechází modře značená turistická trasa. Přichází sem od severu z Podbělského hřbetu a za Sviní horou pokračuje nejprve na jihovýchod do Vojtíškova a z Vojtíškova pak na jihozápad k vesnici Malá Morava a dále na jih na území Hanušovické vrchoviny.

Od jihu, od Vojtíškova, stoupá do jižního svahu Sviní hory červeně značená cyklotrasa č. 4071. Ta dorazí k rozcestníku Nad Vojtíškovem, kde opustí doposud souběžnou modrou značku pro pěší, a vydá se přes jižní a východní svahy Sviní hory na severovýchod až ke Kladskému sedlu (Przełęcz Płoszczyna), kde masiv Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika) končí a kde začínají Rychlebské hory (Góry Złote).

Zajímavost

Z vesničky Vysoká, dříve Neudorf, pocházel otec skladatele Franze Schuberta Theodor Schubert (Památník Franze Schuberta ve Vysoké).

Autor: Michal Kos