Geomorfologie a geologie

Nadmořská výška 740 m n.m.

Králický Sněžník je členité pohoří na hranici České republiky a Polska, geomorfologicky náležící do Krkonošsko-jesenické soustavy. Česká část pohoří má plochu 76 km², střední výšku 930,9 m a střední sklon svahů 15°. Nejvyšším vrcholem je Králický Sněžník(1423,7 m). Od něho se paprskovitě odděluje několik plochých hřbetů. K jihozápadu vybíhá hraniční hřbet s Malým Sněžníkem(1337,7 m) a Výrovníkem (1175 m), zakončený Klepáčem (1143,6 m). Jižní hřbet má vrcholy Sušinu (1321,2 m), Podbělku (1307,4 m), Souš (1224 m) a Sviní horu (1073,8 m). Oba hřbety jsou od sebe odděleny hlubokým údolím řeky Moravy. Do Polska vybíhá severozápadní hřbet s horami Średniak (1210,3 m), Smrekowiec (1123,4 m) a Czarna Góra (1204,6 m).

Pohoří Králický Sněžník je někdy nazýváno "střechou Evropy", protože z vrcholu Klepáče (polsky Trojmórski Wierch) odtékají vody do tří moří. Do Baltského moře odvodňuje území Nysa Klodzka. Do Severního moře odvádí vody Tichá Orlice a její přítok Lipkovský potok. Do Černého moře odvodňuje území řeka Morava, která pramení na jižním svahu Králického Sněžníku v nadmořské výšce 1380 m.

Po stránce geologické se Králický Sněžník nachází ve východní části orlicko-kladské klenby, která je součástí severovýchodního okraje Českého masivu. Převládají zde přeměněné (metamorfované) horniny, které vznikaly v delším časovém intervalu od svrchního proterozoika do středního paleozoika (přibližně před 600-400 mil. let) Jde zvláště o migmatity, ortoruly a pararuly s několika pruhy svorů (původně břidlic), s vložkami krystalických vápenců a dolomitů (mramorů), křemenců (původně pískovců) a amfibolitů (původně bazických tufů).

Ve čtvrtohorách se celé horstvo nacházelo v předpolí pevninského ledovce. Vytvořil se charakteristický pramenný amfiteátr řeky Moravy, mrazové sruby, kamenná moře a jiné periglaciální jevy.

V údolí horního toku Moravy vznikl v krystalických vápencích a dolomitech pozoruhodný kras s jeskyněmi, ponory a vyvěračkami.