Poloha

Kámen představuje poslední pojmenovanou kótu jižní části Tetřevích (též Tetřevských rozsoch). Mohlo by se zdát, že jde o nejzazší část Podbělského hřbetu, ale přísně vzato jde o geomorfologický celek Tetřeví rozsochy, kterýžto pojem označuje východní odnože Podbělského hřbetu.

V případě Kamene jde o odnož, která z Podbělského hřbetu vychází na jihovýchodní straně hory Podbělky. Prvním vrcholem této odnože je kóta o nadmořské výšce 1244 m, jež bývá označována jako Babuše, patrně podle blízké, stejnojmenné lovecké chaty. Hřeben odnože pak pokračuje kótami Souš, bezejmennou kótou 1097 m n. m. a Sviní horou neboli Sráznou. Ze Sviní hory pak ve směru na jihozápad vychází úzký hřbet nesoucí kótu 829 m n. m. a ta je označena jako Kámen.

Příroda

Vrcholové části, a více pak i východní svahy Kamene, jsou pokryty převážně smrkovým porostem. V nižších partiích převládají horské louky. Hřbet nespadá k NPR Králický Sněžník, ale patří k Ptačí oblasti Králický Sněžník.

Turistika

Na hřbetu mezi kótami Kámen a Sviní hora (Srázná) se nachází rozcestník Pomocná. Rozcestníkem prochází modře značená turistická trasa, která sem přichází ze severu, přes vrcholy Podbělského hřbetu, a která odsud pokračuje k jihovýchodu do vesnice Vojtíškov a pak k jihozápadu do vesnice Malá Morava a dále.

Autor: Michal Kos