Poloha

Hora Malý Sněžník (Mały Śnieżnik) je nejvyšší horou jihozápadního hraničního hřebenu masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika), jenž právě podle Malého Sněžníku nese název Malosněžnický hřbet. Vrchol hory je vzdálen cca 3 km jihozápadně od vrcholu hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki).

Výhled

Vrchol hory je porostlý borůvčím, klečí a smrčinou. Pro dobrý výhled je třeba se po hřbetu hory trochu projít a najít si vhodná místa, kde výhledu nebrání stromoví. S trochou štěstí naleznete taková místa, ze kterých nakonec uvidíte na všechny světové strany.

Ve směru na sever před sebou můžete spatřit hory Średniak, masiv Żmijowiec, Smrekowiec, Jaworowa Kopa, Czarna Góra, Przednia nebo nejvyšší vrchol pásma Krowiarki Suchoń.

Ve směru severovýchodním jednoznačně dominuje hora Králický Sněžník, pol. Śnieżnik Kłodzki.

Na východě se otevírá pohled na protější Podbělský hřbet, za ním v dálce vystupují vrcholy pohoří Hrubý Jeseník.

Jihovýchod nabízí výhled na jižní část Podbělského hřbetu a za ním na Hrubý Jeseník přecházející do Hanušovické vrchoviny.

Jižní strana je otevřena k hlubokému údolí řeky Moravy, jež je svíráno ze západu Malosněžnickým hřbetem a z východu hřbetem Podbělským. V dáli se rýsuje hora Jeřáb (1003 m n. m.), nejvyšší hora Hanušovické vrchoviny.

Na jihozápadě sledujeme především vrcholy Malosněžnického hřbetu, z nichž Hraniční skály, pol. Goworek jsou vrcholkem nejbližším.

Na západě vidíme horu Wysoczka, více k jihu pak západní zakončení masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika), které představují vrchy Nowak a Pątnik. Dále se již rozprostírá brázda Rów Górnej Nysy a za ní pak Bystřické hory (Góry Bystrzyckie) a Orlické hory.

Na severozápadě se otevírá rozsáhlá plocha brázdy Rów Górnej Nysy, za kterou se rýsují vrcholky Bystřických hor (Góry Bystrzyckie) a Orlických hor. Mezi Malým Sněžníkem a brázdou je řada menších vrcholů, jako jsou například Szeroka Kopa či Jawor.

Turistika

Červeně značená turistická trasa vede po východním, tedy českém svahu hory. Přichází sem z vrcholu hory Králický Sněžník (Śnieżnik Kłodzki). Za Malým Sněžníkem červená pokračuje dále na jihozápad po jihovýchodních svazích Malosněžnického hřbetu.

Modře značená turistická trasa vede po polském, tedy západním svahu Malého Sněžníku. Přichází sem ze severovýchodu od horské chaty Schronisko Na Śnieżniku. Za Malým Sněžníkem modrá sestupuje po severozápadních svazích Malosněžnického hřbetu nad vesnici Jodłów a dále k městečku Międzylesie.

Zeleně značená turistická trasa vede od jihozápadu přes vrcholy Klepáče (Trójmorski Wierch), Hleďsebe (Puchacz) a Hraniční skály (Goworek) až na Malý Sněžník, z kterého pak sestupuje na polskou stranu k horské chatě Schronisko Na Śnieżniku.

Společně s modrou značkou pro pěší prochází přes západní svahy Malého Sněžníku (Mały Śnieżnik) také červená polská cyklotrasa. Směřuje sem ze severovýchodu od horské chaty Schronisko Na Śnieżniku a za Malým Sněžníkem pokračuje souběžně s modrou značkou pro pěší k rozcestníku Jodłów Leśniczówka.